Volgende week grote asfalteringsgolf in De Wolden

Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – Een groot aantal asfaltwegen in de gemeente De Wolden wordt volgende voorzien van een nieuwe deklaag. Het lijkt op een grote asfalteringsgolf. In opdracht van het college van burgemeester en wethouders gaat NTP Infra BV uit Hattem starten met het uitvoeren van groot onderhoud aan asfaltwegen en asfaltpaden. Dat onderhoud bestaat hoofdzakelijk uit het plaatselijk repareren van asfaltverhardingen en het overlagen van asfaltwegen. Het gaat om de volgende wegen.

De Dorpsstraat in de Wijk wordt aangepakt waar het gaat om de wegversmallingen met rood asfalt ter hoogte van Dorpsstraat 100 en Dorpsstraat 116. Van beide wegversmallingen wordt de rode deklaag vervangen. Op dinsdag 18 september wordt de deklaag eraf gefreesd, de volgende dag wordt weer rood asfalt aangebracht. De werkzaamheden aan de Dorpsstraat worden uitgevoerd met behulp van verkeersbegeleiders. Op die manier ondervindt het verkeer zo weinig mogelijk overlast van de werkzaamheden.

Linde

De Linderdijk in Linde betreft het deel vanaf de Linderveldweg tot huisnummer 1. Hierbij wordt de deklaag vervangen door nieuw asfalt. Maandag 17 september, affrezen deklaag; dinsdag 18 september, aanbrengen profileerlaag en aanbrengen deklaag; woensdag 19 tot en met vrijdag 21 september, afwerken bermen etc. Op de Linderveldweg in Linde betreft het de kruising met de Vuile Riete/Reestweg. De bestaande deklaag zal worden vervangen. De planning is als volgt: maandag 17 september affrezen deklaag; woensdag 19 september aanbrengen profileerlaag en aanbrengen deklaag; donderdag 20 tot en met woensdag 26 september herstellen straatwerk; donderdag 27 september aanbrengen markeringen; donderdag 27 en vrijdag 29 september  afwerken bermen etc. Op dezelfde weg staat het plaatselijk repareren van asfalt door middel van bakfrezen op het programma voor dinsdag 18 september.

Ruinerwold

In Ruinerwold wordt dinsdag 18 september rood asfalt aangebracht op de Havelterweg. Het betreft het kruisingsvlak met de Dokter Larijweg en de Patrijslaan. De bestaande deklaag zal worden vervangen. De planning is als volgt: woensdag 19 september affrezen bestaande deklaag en opbreken cirkels van straatwerk; donderdag 20 september, aanbrengen deklaag van rood asfalt; vrijdag 21 tot en met 28 september herstellen straatwerk.

Op de Kerkweg in Ruinerwold (rood asfalt) wordt het kruisingsvlak met de Westerweiden en de Kosterij aangepakt. Hier wordt de bestaande deklaag van rood asfalt vervangen. De planning is als volgt: woensdag 19 september affrezen deklaag; donderdag 20 september, aanbrengen deklaag van rood asfalt; vrijdag 21 tot en met 28 september herstellen straatwerk.

Zuidwolde

De Meppelerweg in Zuidwolde krijgt nieuw asfalt vanaf de Linieweg tot aan het nieuwe asfalt bij huisnummer 24. De bestaande deklaag van de Meppelerweg zal worden vervangen. De planning is als volgt: maandag 17 september affrezen bestaande deklaag; dinsdag 18 september aanbrengen nieuwe deklaag en aanbrengen markeringen; maandag 17 tot en met woensdag 19 september, herstel straatwerk; woensdag 19 september, afwerken bermen etc.

Stremmingen

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren worden de wegen geheel of gedeeltelijk gestremd voor het verkeer. Omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Er is contact geweest met QBuzz en met Van Gansewinkel. Hulpdiensten kunnen in noodgevallen door het werkvak heen rijden.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via www.dewolden.nl worden wijzigingen aangegeven.

Reacties