Stimuleringsregeling bedrijvigheid is in trek

Elk jaar weer volle bak bij de ondernemersbjeenkomst.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – De gemeente De Wolden wil inzetten op het stimuleren van bedrijvigheid en het versterken van het ondernemersklimaat binnen onze gemeente. In combinatie met onze inzet op aantrekkelijke winkelgebieden in de grote kernen is er op 12 april de Stimuleringsregeling voor ondernemers in werking getreden. Met deze regeling is in totaal € 200.000,- beschikbaar gesteld. Tot nu toe is één aanvraag gehonoreerd, dit betreft een bruidsmodezaak in de Wijk.

Met de Stimuleringsregeling wil de gemeente de winkelconcentratiegebieden in de dorpen de Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde versterken. Startende ondernemers of bestaande ondernemers op het gebied van detailhandel en daghoreca die verhuizen naar een winkelconcentratiegebied, kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. De regeling kan gebruikt worden voor een bijdrage in verhuis-, verbouwings- en/of duurzame inrichtingskosten. Daarnaast kan aanspraak worden gemaakt op een tegemoetkoming in de huurkosten voor een periode van drie jaar.

Behoefte

Er is veel belangstelling voor de stimuleringsregeling, welke voorziet in een duidelijke behoefte van de ondernemers. De eerste aanvraag is inmiddels goedgekeurd. De Bruidsboetiek is druk bezig met de verbouwing en verhuist na de zomer naar het centrum van de Wijk. Na de zomer verwacht de gemeente nog vier aanvragen in behandeling te nemen.

Actieplan

Wethouder Jan ten Kate: “Ondernemers moeten kunnen ondernemen, daar willen wij graag de ruimte voor bieden. Samen met de ondernemers hebben wij vorig jaar het Economisch Actieplan opgesteld, hierin is het uitgangspunt dat in het bestaande winkelgebied wordt gewerkt aan verdichting en centralisatie. De energie zit in onze dorpen, wij willen graag de dorpen ondersteunen door ondernemers te stimuleren om krachten te bundelen in de kernen.”

Reacties