Financiële bijdrage provincie voor tweede leven bermgras

Gemeenten willen bermgras verwerken, zo werd in oktober 2017 al duidelijk.
Foto: Artizzl Media

Assen/Zuidwolde – Gedeputeerde Staten leveren een financiële bijdrage van 70.500,- euro aan een project om bermgras in te zetten als nuttige grondstof. In dit project werken partijen samen om bermgras uit Zuidwest-Drenthe in nieuwe producten zoals karton en kantoormeubelen toe te passen.

Hiermee worden nieuwe kansen gecreëerd voor bedrijven in Drenthe, terwijl kosten verminderen omdat bermgras niet meer afgevoerd hoeft te worden. Gedeputeerde Henk Brink is blij. ‘Het mooie aan dit project is dat het van onderaf georganiseerd is door ondernemers en de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. Samen zetten we ons in voor een groene economische provincie en maken we de cirkel sluitend voor bermgras. Eind 2018 verwachten we de eerste resultaten uit de verschillende pilots in het project.’

In de pilots wordt onderzocht of bermgras een grondstof kan zijn voor papier en karton. En mogelijk ook voor kantoormeubelen of plaatmateriaal voor wanden in bijvoorbeeld woningen.

Brede samenwerking

Aan het project ‘Verwaarden Bermgras Zuidwest Drenthe’ doen verschillende partijen mee. Het bermgras is van de gemeenten Midden-Drenthe, Westerveld, Hoogeveen, De Wolden, Hardenberg en Steenwijkerland, het waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie. Maar ook de kennis van onderwijsinstellingen en ondernemers als VEPA, Zuidema Hoogeveen en Agra Service Lindenhols Zuidwolde is nodig om een eindproduct van bermgras te kunnen maken. De gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe, min of meer een product van mensen uit de gemeente DeWolden, coördineert het project.

 

Reacties