Harry de Vroome Penning naar Schaapskooi Ruinen

Foto:

Ruinen – De Schaapskooi in Ruinen heeft de Harry de Vroome penning 2018 gewonnen. Dit is vanmiddag bekend gemaakt door voorzitter Ali Edelenbosch van de Werkgroep Harry de Vroome Penning.

Daarnaast heeft de jury besloten dit jaar een extra penning uit te reiken als oeuvreprijs aan Bernhard Hanskamp. Het Drentse Landschap reikt tweejaarlijks de Harry de Vroome Penning uit aan initiatieven of mensen die iets bijzonders voor de ontwikkeling van het landschap in Drenthe hebben gedaan of gaan doen. Centraal daarbij staat een duurzame kwaliteitsbevordering van landschap met behoud van landschapskarakteristieke elementen.

Schaapskooi Ruinen

De jury vindt het bijzonder knap hoe Stichting Het Drentse Heideschaap een dergelijk grootschalig project heeft opgepakt. Het eindresultaat is een fantastisch nieuwe schaapskooi in Ruinen. Daarbij komt dat de vele vrijwilligers stapje voor stapje met elkaar zijn opgetrokken en steeds samen in beeld hielden hoe ze het wilden hebben. Er is gedurende het traject geen enkel concessie gedaan aan het geplande eindbeeld. Natuurlijk is er een uitstekende chemie geweest tussen de groep en de architect Van Ruth. Het is duidelijk dat men elkaar begreep. De gerestaureerde oude schaapskooi vormt een organisch geheel bij de moderne – en best imponerende – nieuwbouw. Het geheel past goed in de kwetsbare natuurlijke omgeving.

Oeuvreprijs

De jury heeft grondig beraadslaagd over de persoon Bernhard Hanskamp, zijn publicaties en zijn tomeloze inzet om het Drentse landschap op de agenda te krijgen. Hij is voor de geschiedschrijving van de ontwikkeling, het beleid en de ingrepen in het Drentse landschap van grote betekenis. Het ontstaan van het landschap, de ontwikkeling ervan en de ruimtelijke dynamiek zijn thema’s waar hij veel onderzoek naar heeft gedaan. Ook heeft hij deze ontwikkelingen uitgebreid gedocumenteerd. Zijn kennis, doorzettingsvermogen en betrokkenheid hebben in 2012 geleid tot de uitgave van het standaardwerk: Bewogen Ruimte, de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe 1942-1970. Daarnaast ligt het manuscript Gewogen Ruimte, de ontwikkeling van de planologie in Drenthe, van 1970- 2010 klaar om gedrukt te worden. Dit overziende heeft de jury besloten een extra penning aan hem uit te reiken.

 

Reacties