Meer dan een glow-in-the-darkfietspad door Boswachterij Ruinen

Foto: Mixedgrill.nl

Echten – De plannen voor het Beleef Fietspad van Echten naar Ruinen zijn in een vergevorderd stadium. Het fietspad, dat al vele jaren op de rol stond, maar nooit uitgevoerd werd en pas bij de plannen voor een asielzoekerscentrum weer in beeld kwam, wordt meer dan een glow-in-the-dark-fietspad.

Op woensdagavond 4 juli houdt de werkgroep ‘Beleef-fietspad Echten-Ruinen’ een inloopavond. Op deze avond presenteert de werkgroep het voorlopig ontwerp en de deelplannen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom tussen 18.00 en 20.00 uur in de voormalige boswachterij van Staatsbosbeheer (Ruinerweg 7, Echten).

Invulling

In januari 2018 is de werkgroep, bestaande uit inwoners, ondernemers, Dorpsbelangen Ruinen, Dorpsbelangen Echten, verenigingen, medewerkers van Staatsbosbeheer en de gemeente, gestart om invulling te geven aan het plan om het nieuwe fietspad en de omgeving een extra impuls mee te geven. Door deze extra impuls moet het fietspad een bestemming worden en niet alleen een verbinding.

In 2016 is gemeente De Wolden gestart met de voorbereiding voor het nieuwe fietspad. De Ondernemersvereniging Gebiedspromotie Zuidwest-Drenthe/De Wolden heeft in 2017 de gemeente gevraagd om het aan te leggen fietspad een extra impuls te geven, om hiermee lokale recreatie en toerisme te stimuleren. Ideeën als ‘Glow in the dark’ en andere kunstvormen zijn hierbij geopperd om de beleving te vergroten.

Werksessies

Om deze extra impuls verder uit te werken heeft de werkgroep in meerdere werksessies gezamenlijk de kansen uitgewerkt tot een schetsontwerp. De werkgroep wil graag haar ideeën en visie delen en bespreken. Door bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen binnen het gebied te combineren kan een mooi samenspel ontstaan, waarbij de unieke belevingswaarden beter tot hun recht komen.

De verwachting is dat het Beleef-fietspad en enkele deelprojecten in de periode van september 2018 tot zomer 2019 worden gerealiseerd.

 

Reacties