Haalbaarheidsonderzoek mfa Zuidwolde gepresenteerd

Hier komt de nieuwe mfa.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – Eind mei 2018 zijn de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Zuidwolde gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om te onderzoeken of er draagvlak is om te komen tot de realisatie van een Multifunctionele Accommodatie in Zuidwolde. En zo ja, in welke vorm en omvang? Dit haarbaarheidsonderzoek is in de eerste helft van 2018 uitgevoerd en inmiddels zijn de uitkomsten gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Gebruikers

In het onderzoek is o.a. gesproken met de huidige gebruikers van de sporthal, gymzaal en tennishal, het bestuur van De Boerhoorn (i.o.), Stichting Welzijn de Wolden, De Bibliotheek, muziekvereniging Woudklank, het Cultureel platform en Sportplatform, Dorpsbelangen, KNGU, andere sport en culturele instellingen en omwonenden.

De belangrijkste vraag in het haalbaarheidsonderzoek is de vraag of er draagvlak is voor een Multifunctionele Accommodatie in Zuidwolde. Zowel de toekomstige gebruikers en de omwonenden reageerde allemaal positief op de komst van een MFA.

De, door de toekomstige gebruikers, ingebrachte wensen zijn realiseerbaar op de huidige locatie van de Sporthal Mr N. Wessels Boer Hal. Om de MFA te realiseren zal de naastgelegen Boerhoorn gesloopt worden.

Wethouder Jan van ’t Zand: “Uit de gesprekken blijkt dat er een breed draagvlak is voor de realisatie van een Multifunctionele Accommodatie. De omwonende en mogelijke gebruikers zijn enthousiast over de mogelijkheden. Nu kunnen we de plannen voor een MFA voorleggen aan de gemeenteraad.”

Vervolg

In het najaar kunnen de plannen voor de Multifunctionele Accommodatie voorgelegd worden aan de gemeenteraad voor een raadsdiscussie. Een besluit zal volgen in de begrotingsvergadering in november.

Reacties