Pannenkoekenrestaurant in voormalige schuur Staatsbosbeheer

Pannenkoeken, straks te krijgen in de oude werkschuur van Staatsbosbeheer.
Foto: Artizzl Media

Echten – Er komt een pannenkoekenrestaurant in de voormalige bedrijfsgebouwen van Staatsbosbeheer aan de Ruinerweg tussen Echten en Ruinen. Het restaurant is een initiatief van de familie Pastoor uit Hoogeveen en Pesse en ligt in de Boswachterij Ruinen.

Staatsbosbeheer heeft de gebouwen op het perceel Ruinerweg 7 niet meer nodig voor de bedrijfsvoering. Dit heeft ertoe geleid dat er een initiatief is binnen gekomen van de familie Pastoor voor de realisatie van een pannenkoekenrestaurant in de voormalige bebouwing. Daarnaast gaat de locatie dienen als startpunt voor dagrecreatieve activiteiten. Parkeerplaatsen worden achter de bestaande bebouwing aangelegd. Deze ontwikkeling is volgens het college van B en W een mooie (recreatieve) toevoeging voor De Wolden.

Uitbreiding

Het pannenkoekenrestaurant komt in de bestaande schuren plus een uitbreiding van 70 vierkante meter in de vorm van een veranda en een verbinding tussen de twee bestaande gebouwen. Binnen worden ongeveer honderd zitplaatsen gecreëerd, buiten wordt een terras gerealiseerd met ongeveer 120 zitplaatsen. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 12 april tot en met 23 mei ter inzage gelegen en dat leverde en zienswijze op. Het ging de indiener daarvan om de rioolwaterafvoer. De komst van een restaurant zorgt ervoor dat meer water wordt afgevoerd dan in de huidige situatie het geval is. De afdeling beheer heeft de situatie beoordeeld en geconstateerd dat er capaciteitstechnisch geen nadelige gevolgen te verwachten zijn. Dit ook gelet op het feit dat het alleen om de afvoer van vuil water gaat. 

De locatie ligt in het Natuur Netwerk Nederland, de voormalige Ecologische Hoofstructuur. De aanleg van parkeerplaatsen heeft tot gevolg dat initiatiefnemers moeten zorgdragen voor (natuur)compensatie. Deze compensatie wordt in samenwerking met Staatsbosbeheer geregeld.

Reacties