Provincie stelt extra geld beschikbaar voor betere biodiversiteit

Henk Jumelet (rechts) plantte in juni nog een boom in Ansen.
Foto: Artizzl Media

Ansen – De provincie draagt de komende vier jaar 65.000 euro per jaar bij om de biodiversiteit in de natuur te verbeteren. Dat gebeurt onder de noemer Drenthe-Kriebels. Het gaat om een viertal pijlers.

Er wordt gewerkt aan beter beheer van bermen, taluds en ander openbaar groen. In die zin worden afspraken gemaakt met terreinbeheerders als ProRail, gemeenten, waterschappen om meer werk te maken van ecologisch bermbeheer. tevens wordt agrarisch natuurbeheer gestimuleerd, wordt de kennis toegankelijk gemaakt op onder meer scholen en wordt voorbeeldgedrag gestimuleerd. de 65.000 euro komt bovenop de natuurprojecten die al bestaan, zoals Natura 2000 en de biodiversiteitstrategie.

Bedankdag

Gedeputeerde Henk Jumelet vertelde dat zaterdagmorgen, voordat hij samen met mensen van Landschapsbeheer Drenthe een lindeboom plantte naast dorpshuis Bastogne in Ansen. Hij deed dat op de Bedankdag voor de vrijwilligers van Landschapsbeheer Drenthe. Daar werd tevens het project behoud Boerenlandvlinders gepresenteerd. Het is een initiatief van de provincie Drenthe in samenwerking met landschapsbeheer en het IVN en staat in het teken van het verbeteren van het leefgebied voor bijen, vlinders en insecten.

Veenvlinders

Jumelet benadrukte het belang van de inzet voor biodiversiteit. Hij noemde natuurbeheerders en vrijwilligers die druk zijn in natuurgebieden om de stand van de insecten te verbeteren, zoals het tellen van veenvlinders. De provincie ondersteunt deze acties financieel. ‘Buiten natuurgebieden ligt het anders, daar wordt door boeren hard gewerkt aan onze voedselvoorziening’, constateerde Jumelet. Biodiversiteit is ook daar van belang. De provincie helpt daar graag aan mee en daarom werd de motie boerenlandvlinders aangenomen. ‘We hebben een speciaal bijenproject, acties voor bloemrijke graslanden en herstel van poelen en andere wateren voor bijvoorbeeld de knoflookpad.’ Met Bij-Les is een project in voorbereiding om op scholen op laagdrempelige wijze kinderen kennis te laten maken met de soortenrijkdom van het Drentse platteland. 

Reacties