D66 Drenthe komt woensdag met groene moties

Groene brillen die horen bij Top Dutch.
Foto: Artizzl Media

Assen – De fractie van D66 in Provinciale Staten van Drenthe komt woensdag met drie moties om de provincie duurzamer te maken. “Drenthe wil in 2050 energieneutraal zijn. D66 wil daarom dat de provincie in alles wat zij doet denkt aan duurzaamheid. Daar passen deze drie moties in”, vindt Statenlid Henk Pragt die namens de fractie het woord zal voeren.

D66 wil dat het provinciale wagenpark verduurzaamd wordt bij de eerstvolgende vernieuwing. De provincie zet al in op duurzamere auto’s, maar D66 wil dat proces versnellen. “Met Top Dutch hebben we laten zien dat we aandacht schenken aan duurzame mobiliteit. Laten we dat omzetten in daden en koploper worden op het gebied van groene bedrijfsauto’s”, stelt de D66-fractie voor.

Provinciale wegen

Aandacht voor mobiliteit is er ook in de tweede motie die gaat over verduurzaming van provinciale wegen. In Utrecht en Zuid-Holland wordt gewerkt met innovatieve concepten zoals zonnepanelen in wegdek en asfalt dat uitstoot vermindert. In Zuid-Holland heeft dat zelfs geleid tot een weg die meer CO2 opwekt dan de auto’s die erop rijden uitstoten. “Als de provincie groot onderhoud pleegt, wil D66 dat deze innovaties worden toegepast. Drenthe is, naast een belangrijke fietsprovincie, ook een autoprovincie en juist daarom is deze ontwikkeling zo belangrijk”, aldus D66.

Circulair inkopen

De derde motie stelt dat bij het inkoopbeleid van de provincie meer aandacht zou moeten zijn  voor de circulaire economie. De provincie besteedt momenteel aandacht aan bijvoorbeeld duurzaamheid en innovatie in haar inkoopbeleid, maar circulair inkopen is daar nog geen onderdeel van. Het voorstel van D66 vraagt om een strategie om tot een circulaire wijze van inkopen te komen. Bij circulair inkopen moet door de producent aan het einde van de levensduur of gebruiksfase aandacht geschonken worden aan het inzetten van producten, onderdelen of grondstoffen in een nieuwe cyclus. Door circulair inkopen in het inkoopbeleid op te nemen, stimuleert de provincie de transitie naar een circulaire, gezonde economie en krijgen ondernemers die aandacht geven aan deze transitie een steuntje in de rug, menen de Drentse democraten. Provinciale Staten van Drenthe behandelen woensdagochtend de Voorjaarsnota en tijdens die vergadering zullen de moties behandeld worden.

Reacties