Volop onderhoud aan wegen in De Wolden

Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – In opdracht van het college van B en W is Buning Wegenbouw BV uit Zuidwolde gestart met het uitvoeren van herstraatwerkzaamheden in gemeente De Wolden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen klein onderhoud en groot onderhoud.

Klein onderhoud betekent het plaatselijk herstellen van straatwerk. Zoals het wegwerken van oneffenheden door bijvoorbeeld boomwortels. De werkzaamheden zijn zo kleinschalig, hiervoor is geen stremming nodig. Groot onderhoud gaat over het herstraten van grotere stukken wegoppervlak. Hierbij is het vaak noodzakelijk om een weg geheel of gedeeltelijk af te sluiten voor het verkeer.

Er worden ook grote projecten aangepakt, zoals de Dorpsstraat in de Wijk en de Meppelerweg in Zuidwolde. Die laatste weg is voorlopig afgesloten.

(Meppelerweg in Zuidwolde krijgt ene fietspad)

Kerklaan in Koekange

Momenteel wordt gewerkt aan de Kerklaan in Koekange. De komende periode (tot ongeveer 8 juni) wordt het gedeelte tussen de Koekangerdwarsdijk en de Prins Bernhardlaan voor de helft herstraat.

Havelterweg in Ruinerwold

In de periode van 4 tot en met 15 juni wordt de verkeersdrempel bij de komgrens herstraat. In deze periode is de Havelterweg, bij de drempel, gestremd voor het verkeer. Het doorgaande verkeer van en naar Havelte wordt omgeleid via Oosteinde.

Wold Aaweg in Ruinen

In de periode van 18 juni tot en met 3 augustus wordt de weg tussen Wijkveld en de brug over de Wold Aa volledig herstraat. In deze periode is de weg gestremd voor het verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via Oosteinde.

Dorpsstraat in de Wijk (fiets- en voetpad)

In de periode van 22 augustus tot en met 5 oktober worden het voetpad en het fietspad langs de Dorpsstraat, tussen de Slenkenweg en de Oosterakker volledig herstraat. Eerst wordt het fietspad herstraat en daarna het voetpad.
Fietsers en voetgangers zullen in deze periode dus gebruik maken van hetzelfde pad.

Jan Haarstraat in Kerkenveld (fietspad)

In de periode van 22 augustus tot en met 5 oktober wordt het fietspad langs de Jan Haarstraat, vanaf de sporthal tot de aansluiting op de Gedempte Hoofddiep, volledig herstraat. Fietsers zullen in deze periode over de Jan Haarstraat fietsen. Het verkeer op de Jan Haarstraat zal hierop worden geattendeerd. Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via deze site worden wijzigingen aangegeven.

Reacties