Meer geld nodig voor glasvezel De Wolden

Foto: M Jonkers

 Zuidwolde Recreatiewoningen in vakantieparken krijgen alsnog ook een aansluiting op het glasvezelnetwerk in De Wolden. Dat blijkt uit een voorstel van het college van B en W aan de raad naar aanleiding van het verzoek van Glasvezel De Wolden om extra aansluitingen te realiseren.

Daar is een bedrag van 2,8 miljoen euro voor nodig, wat via een lening beschikbaar moet komen voor de glasvezelorganisatie. Twee miljoen moet door de provincie uitgeleend worden, de gemeente De Wolden en Re-Net (Rendo) lenen in dit voorstel elk 410.000 euro uit. Gedeputeerde Staten moeten hier nog wel een besluit over nemen.

De reden dat extra geld noodzakelijk is, ligt in het feit dat de Basis Administratie Gemeenten blijkt af te wijken van de praktijk. Er moeten 714 woningen meer worden aangesloten dan gedacht, waarvan er 210 in het buitengebied staan. Ook is het aantal nieuwbouwwoningen groter dan de prognose en is besloten alsnog de recreatieparken aan te sluiten. Die zouden er eerst buiten vallen, maar er was grote consternatie bij de (permanente) bewoners van huisjes. Het gaat om 345 huisjes, die alleen worden aangesloten als 70% van de bewoners van die parken mee wil doen. Hier geldt een eigen bijdrage van 400 euro per woning.

Dataverkeer

Verder blijkt ook een aantal bedrijven dat eerder geen belangstelling had, toch mee te willen doen omdat het dataverkeer enorm is toegenomen. Dan zijn er nog woningen in randgebieden, die net buiten De Wolden vallen. Het gaat om woningen in de gemeenten Hoogeveen, Meppel en Westerveld. Deze woningen kunnen zonder al teveel moeite worden aangesloten op GDW, terwijl het voor de gemeenten daar kostentechnisch lastig is om een aansluiting te realiseren. Het gaat om 308 woningen, waar de gemeente De Wolden geen financiering voor geeft. Dat doen Re-Net en de provincie Drenthe.

In 2016 besloot de gemeenteraad van De Wolden al om een bedrag van 1.950.000 euro uit te lenen aan GDW, terwijl anderhalf miljoen euro werd gestort in het eigen vermogen van de paarse organisatie.

Reacties