Gemeente schort innen ouderbijdrage op

Foto: Nicolas Alejandro Street Photography / Source / CC BY

Gemeente schort inning ouderbijdrage jeugd GGZ voorlopig op

De twaalf Drentse gemeenten hebben gezamenlijk besloten om de ouderbijdrage voor jeugd GGZ voorlopig niet meer te innen.

Op 1 juli bekijken de gemeenten opnieuw of ze de ouderbijdrage gaan innen. Op die datum moeten de resultaten bekend zijn van het onderzoek door het ministerie van VWS naar de effecten van de huidige ouderbijdrage. Gevolg kan zijn dat ouders definitief geen ouderbijdrage meer hoeven te betalen. Maar het kan ook zo zijn dat ouders alsnog het volledige bedrag over het eerste half jaar aan ouderbijdrage moeten overmaken.

Kamervragen

Het ministerie van VWS onderzoekt de effecten van de ouderbijdrage mede naar aanleiding van vragen van Kamerleden. Zij maakten zich zorgen over de toegankelijkheid van de zorg en de financiƫle gevolgen van de ouderbijdrage

Onderzoek

Het onderzoek moet duidelijkheid geven over de vraag of ouders in financiƫle problemen komen door de ouderbijdrage of afzien van zorg omdat ze de bijdrage te hoog vinden. Ook onderzoekt het ministerie of de kosten van het innen van de ouderbijdrage in verhouding staan tot de opbrengsten. Op basis van de uitkomsten besluit het ministerie of het de ouderbijdrage blijft innen of niet. De gemeenten zijn vervolgens verplicht dit besluit uit te voeren.

Apart houden

Als het ministerie de ouderbijdrage afschaft, ontvangen ouders de eerder betaalde bijdragen terug. In het andere geval kan het zo zijn dat ouders met terugwerkende kracht de ouderbijdrage moeten betalen. Vandaar ook het advies van de gemeenten aan ouders om het geld van de ouderbijdrage voorlopig apart te houden en rekening te houden met een naheffing.

childs-eye

Reacties