Subsidie voor dorpsinitiatieven

Foto: Photo credit: Metro Centric / Foter / CC BY

Met een flinke subsidie de leefbaarheid van je eigen dorp verbeteren? Kijk eens op de website van Burgerkracht Drenthe en ontdek hoe het winkelhart van een dorp weer gaat bruisen, een wijkgebouw nieuw leven wordt ingeblazen, ondernemers een coöperatie oprichten en bedenk wat jouw dorp hard nodig heeft. Op de website van Burgerkracht Drenthe en op de website van gemeente De Wolden vindt je alle informatie die je nodig hebt.

De provinciale subsidieregeling Dorpsinitiatieven staat weer open. Van 1 maart tot 30 april kunnen burgerinitiatieven plannen indienen. Gevraagde bijdragen moeten liggen tussen € 2.000,- en € 25.000,-. Met de Regeling Dorpsinitiatieven ondersteunt de Provincie Drenthe bewonersinitiatieven die de leefbaarheid van dorpen (hoe gelukkig voelen mensen zich daar) versterken. De provincie bevordert zo creativiteit en burgerkracht voor een vitaal, levenskrachtig en zelfredzaam platteland. Wonen, werken en bereikbaarheid van voorzieningen moeten daarbij in balans zijn. Hulp bij indienen plannen Het indienen van een subsidie-aanvraag kan best lastig zijn. Landschapsbeheer Drenthe (LBD), CMO STAMM en BOKD werken samen om dorpsbewoners kosteloos te helpen bij het doen van een goede aanvraag. Startdag 27 maart Op vrijdag 27 maart organiseren de drie organisaties een Startdag. Van 10.00 uur tot 22.00 uur kunnen initiatiefnemers hun idee voorleggen aan een team van deskundigen. Ze krijgen advies over inhoud, haalbaarheid en vervolgstappen. Voor elk initiatief is een kwartier beschikbaar. Afspraken worden ingepland op volgorde van binnenkomst. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeurstijdstippen. Initiatieven kunnen informatie vragen of zich aanmelden bij onderstaande contactpersonen van LBD, CMO STAMM en BOKD of bij de eigen contactpersoon. Meer informatie is te vinden op www.burgerkrachtindrenthe.nl en op de site van Gemeente de Wolden en die van de Provincie Drenthe.

 

Reacties