Opening TaalNetwerk in De Wolden

Foto: pixabay

Op  9 maart 2017 vindt de start van het Taalnetwerk De Wolden plaats. In de vier bibliotheken is dan een TaalPunt geopend. Wethouder Mirjam Pauwels verricht de officiële opening.

Bij de TaalPunten kunnen mensen terecht die beter willen leren lezen en schrijven of digitaal vaardiger willen worden. Getrainde taalvrijwilligers ondersteunen en begeleiden de deelnemers. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bestaand taalaanbod. De Taalhuisdocent bepaalt in het eerste gesprek welk aanbod het beste past

Vrijwilligers krijgen een training van vier dagdelen en kunnen zich opgeven bij [email protected] Er zijn nog enkele plaatsen voor de training in maart

In Nederland is 1 op de 9 mensen tussen de 15 en 65 jaar laaggeletterd. Laaggeletterden beheersen de taal onvoldoende om zich zelfstandig te kunnen redden in de maatschappij. Anders dan vaak gedacht gaat het juist niet om tweede taalleerders. Driekwart  van de laaggeletterden zijn in Nederland geboren inwoners. Voor de gemeente De Wolden met 23.700 inwoners betekent dat zo’n 3.000 inwoners dit dat minder taalvaardig zijn. Hun taalniveau is lager dan het mbo-2-niveau, het minimale niveau van een startkwalificatie voor schoolverlaters.

Laaggeletterden verbergen vaak dat ze laaggeletterd zijn.  Zij zijn onzeker door negatieve ervaringen en  hebben weinig vertrouwen in hun eigen leervermogen. Vaak kunnen ze hun laaggeletterdheid goed verbergen. Een goed geheugen helpt ze daarbij. Ze zijn vaak afhankelijk van anderen, omdat ze lees- en schrijftaken over laten aan partner, kinderen, familie of vrienden.

In De Wolden is de ambitie uitgesproken om samen met lokale partners zoveel mogelijk laaggeletterden te bereiken en hen een passend aanbod te bieden en (digitale) laaggeletterdheid terug te dringen. Daarnaast zet men in op het voorkomen van laaggeletterdheid bij jongeren.  Het scholingstraject kan leiden tot (betaald) werk, een opleiding, vrijwilligerswerk of het vergroten van de zelfredzaamheid.

Reacties