Inwoners Zuidwolde kunnen nog reageren op belang ontmoetingscentrum

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foto: in. groep Boerhoorn

Veel reacties OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De afgelopen weken is er veel gesproken over ontmoetingscentrum De Boerhoorn. De initiatiefgroep die onderzoek doet naar de verzelfstandiging van het beheer van De Boerhoorn is blij met de vele gesprekken. Ze sprak met de huidige gebruikers van het ontmoetingscentrum en met vele inwoners. Er kwamen ruim 350 reacties op de vraag hoe belangrijk mensen de voorziening voor Zuidwolde vinden, hoe ze de voorziening nu ervaren en welke wensen en ideeën er zijn ter verbetering. Het belang van een ontmoetingscentrum is hieruit groot gebleken.

De komende maanden worden de resultaten uitgewerkt om uiteindelijk tot een advies voor het toekomstig beheer te komen. In het najaar presenteert de initiatiefgroep de eerste resultaten in een open informatieavond voor iedereen die hierin geïnteresseerd is.

Positief geluid

Alle ruim 70 huidige gebruikers die nu in meer of mindere mate gebruik maken van ruimtes in De Boerhoorn zijn aangeschreven en uitgenodigd voor een gesprek. Op 17 en 18 april en op de Oranjeavond 24 april interviewden initiatief- en klankbordgroepleden ruim 250 voorbijgangers. Ook op de site van Dorpsbelangen kwamen reacties binnen. Dat leverde verrassend veel positieve geluiden over het belang van het ontmoetingscentrum op. Veel mensen vinden zo’n plek belangrijk voor ouderen, maar ook voor jongeren zou er plaats moeten zijn.

Reageren nog steeds mogelijk OLYMPUS DIGITAL CAMERA

‘’We bedanken iedereen die de moeite heeft genomen om met ons in gesprek te gaan of digitaal te reageren. Het is belangrijk dat we weten hoe mensen aankijken tegen de toekomst van een voorziening die er vóór Zuidwoldigers is. En ook meer dóór Zuidwoldigers beheerd gaat worden. De gemeente wil het beheer bij de bevolking neerleggen. Wij gaan bekijken hoe dat zou kunnen en willen natuurlijk dat het advies zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de bevolking. In het najaar presenteren we graag onze eerste bevindingen in een open informatieavond.’’, aldus Karin Boer, secretaris en communicatiemedewerker van de initiatiefgroep. ‘’Tot die tijd kan iedereen die nog iets kwijt wil over de huidige of toekomstige situatie reageren. Neem contact op met een van de initiatiefgroepleden of vul de vragenlijst op de website van Dorpsbelangen in, www.dorpsbelangenzuidwolde.nl. Ook zelfstandigen en andere particulieren die De Boerhoorn weleens gebruiken of zouden willen gebruiken, nodigen we hiertoe van harte uit.’’
De initiatiefgroepleden zijn: Kees Alberts, Rieks van Lubek, Harry Bulthuis, Henk Duinkerken, Germa Kitslaar, Josette van Heijst, André Steenbergen en Karin Boer. Per mail te bereiken via [email protected]

 

boerhoorn

Reacties