Kom & praat mee over Economisch Actieplan

Foto: pixabay

De gemeenteraad van De Wolden houdt donderdag 12 januari 2017 een dialoogbijeenkomst om input te krijgen voor de evaluatie van het Economisch Actieplan. Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 19.30 uur bij Pitch en Putt Koekange (Weerwille 16), Ruinerwold.

Evaluatie Economisch Actieplan

Onder leiding van raadslid Hilda Mulder gaan ondernemers dan in gesprek met elkaar over het huidige economische actieplan. Wat ging de afgelopen jaren goed? Wat gaat niet goed? Welke speerpunten uit het economisch actieplan verdienen de komende jaren meer aandacht en wat willen ondernemers graag aan de gemeenteraad meegeven? De input van deze avond wordt meegenomen naar het raadsdebat in april. Uiteindelijk resulteert dit in een vernieuwd economisch actieplan De Wolden.

Nieuwe werkwijze gemeenteraad: 3DeWolden.

De gemeenteraad van De Wolden werkt vanaf 1 september 2016 – als pilot – op een andere manier, waarbij dialoog, debat en besluitvorming beter worden gescheiden.

Wat is een dialoogbijeenkomst?

Dialoogbijeenkomsten worden op verschillende plaatsen gehouden. Raadsleden luisteren naar meningen van inwoners. En ze halen informatie over het onderwerp op. Inwoners kunnen ook zelf onderwerpen en thema’s aandragen. Raadsleden gebruiken de dialoogbijeenkomsten als voorbereiding op hun debatten en besluiten.

Reacties