Dodenherdenking De Wolden

Foto: MJ Jonkers

Herdenking maandag 4 mei 2015                              download

Op maandag 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats. Op verschillende locaties in De Wolden zijn er herdenkingsbijeenkomsten.

Koekange

Het 4 mei comité Koekange houdt in samenwerking met de gezamenlijke kerken, de Oud Indiëgangers en de Vereniging Dorpsbelangen een herdenkingsbijeenkomst in Dorpshuis De Schakel. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Na de stille tocht wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Aansluitend vindt een kranslegging plaats bij het monument aan de Dorpsstraat. Hierna speelt muziekvereniging Sempre Sereno het Wilhelmus en is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. Burgemeester Roger de Groot is hierbij aanwezig.

Ruinerwold

In Ruinerwold vindt om 19.25 uur een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Nederlands Hervormde Kerk. Na de kerkdienst is er een stille tocht naar het grafmonument op de begraafplaats waar bij het monument twee minuten stilte in acht genomen wordt. Hierna speelt muziekvereniging De Bergklanken het Wilhelmus en is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. Wethouder Jan ten Kate is hierbij aanwezig.

De Wijk

Om 19.30 uur vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Wijk. Belangstellenden verzamelen zich voor de molen van de Wijk. Van hieruit is er een stille tocht naar de begraafplaats. Om 19.57 uur volgt het ‘Taptoesignaal’. Om 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen. Aansluitend spelen de muzikanten van Apollo het Wilhelmus. Daarna is er gelegenheid tot het leggen van bloemen.
Wethouder Mirjam Pauwels is hierbij aanwezig.

vlag

Ruinen

Net als voorgaande jaren wordt er in Ruinen een ‘stille tocht’ gehouden. Wie mee wil lopen, wordt verzocht zich te verzamelen bij de pomp, hoek Westerstraat-Stoffersweg. Vertrek vanaf de pomp is om 19.50 uur. De aankomst bij het herdenkingsmonument is  ongeveer om 19.58 uur, waar om 19.59 uur het ‘Taptoesignaal’ volgt. Om 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen, waarna muziekvereniging Crescendo het Wilhelmus speelt. Hierna is er gelegenheid tot het leggen van bloemen en het monument van de heer Roelfsema en het Joods Monument te bezoeken. Wethouder Jan van ’t Zand is hierbij aanwezig.

Zuidwolde

Om 19.30 uur vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats in Zuidwolde. Wie belangstelling heeft, kan zich verzamelen op het Kerkplein in Zuidwolde. Van hieruit is er een stille tocht naar het monument voor het gemeentehuis. Om 19.59 uur volgt het ‘Taptoesignaal’. Om 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen. Aansluitend spelen de muzikanten van De Woudklank het Wilhelmus. Na het Wilhelmus is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. Douwe Oosterveen, vice-voorzitter van de raad, is hierbij aanwezig.

Detail_van_beeld_-_monument_ter_ere_van_de_oorlogsslachtoffers_-_Arnhem_-_20415214_-_RCE

Reacties