Claim gemeente gemaakte kosten AZC

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) overlegt momenteel met het Ministerie van Veilgheid en Justitie over vergoedingen voor azc’s die zouden komen maar niet meer nodig zijn. Verschillende gemeenten hebben al wel een flinke duit uitgegeven in de voorbereiding. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft standaard vergoedingen voor zo’n scenario, maar niet alle kosten blijken hieronder te vallen. Extra voorlichting aan de omwonenden bijvoorbeeld.

Juridische kosten
Het COA betaalt in ieder geval de plankosten en de juridische kosten die tot nu toe gemaakt zijn door gemeenten. Maar Ede zit daarnaast nog met een rekening van 90 duizend euro in de maag voor de organisatie en communicatie. Er zouden in die gemeente maar liefst 900 asielzoekers op drie locaties komen. Het college wil de tienduizenden euro’s die de gemeente heeft uitgegeven aan een communicatieadviseur, de inhuur van externe partijen en onderzoekskosten vergoed krijgen van het COA.  Ede zou extra toezichthouders krijgen, maar die kunnen worden afgebeld. Ook andere maatregelen rond de azc’s gaan niet meer door, zoals de infrastructuur rond de locaties.

De Wolden
Ook de plannen voor een asielzoekerscentrum in de Drentse gemeente De Wolden gingen niet door. De gemeente heeft een claim bij het COA neergelegd die kan oplopen tot zo’n twee ton. ‘We hebben veel tijd en energie in het asielzoekerscentrum gestoken en veel kosten gemaakt’, zegt burgemeester Roger de Groot van De Wolden tegen het Dagblad van het Noorden. ‘De vraagt blijft natuurlijk hoeveel we uiteindelijk vergoed krijgen’, aldus De Groot.
CdK’s inventariseren 

Volgens het COA zijn de Commissarissen van de Koning momenteel aan het bekijken welke voorgenomen azc-locaties nog doorgaan. ‘ Daarnaast maken ze een inventarisatie van mogelijke claims en nieuwe initiatieven voor huisvesting statushouders, aldus een COA-woordvoerder, ‘dit wordt dus in landelijk verband bekeken.’ Volgens het COA moeten deze lijstjes voor 15 oktober binnen zijn.
Ministerie

Er zijn meer gemeenten waarbij de azc-plannen zijn afgeblazen en er nog onbetaalde rekeningen overblijven. ‘We zijn daarom nu in gesprek met het ministerie van V en J,’ aldus een woordvoerder van de VNG. ‘Er ligt inderdaad een aantal claims van gemeenten waar de azc’s uiteindelijk toch niet zijn geopend. We gaan samen met het ministerie inventariseren om hoeveel gemeenten het gaat en welke kosten er precies zijn gemaakt. Ook wordt bekeken welke uitgaven mogelijk alsnog vergoed worden.’

 

Reacties