Natuurmonumenten vandaag gestart met kappen bij Dwingelderveld

Foto: pixabay

Natuurmonumenten start vanaf 6 oktober met het kappen van een stuk bosrand in het Nationaal Park Dwingelderveld aan de noordzijde van de heide. Doel hiervan is om een meer geleidelijke overgang van open heide naar bos te creëren. Natuurmonumenten houdt bij de uitvoering zorgvuldig rekening met flora, fauna en andere waarden in het gebied.

 Natuurlijk overgang

Het doel is de bosrand meer afwisselend te maken waardoor een natuurlijke overgang van de open heide naar bos wordt gerealiseerd. Door het selectief verwijderen van bestaande bomen ontstaat namelijk ruimte voor nieuwe, meer gevarieerde struiken en planten.

 Bijzondere soorten

Van deze meer geleidelijke overgang zullen naast plantensoorten ook verschillende diersoorten als de nachtzwaluw en de adder gaan profiteren. Zij vinden hier een geschikt leef- en voortplantingsgebied waar ze voldoende voedsel en schuilplaatsen kunnen vinden.

Werkzaamheden

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden word zorgvuldig rekening gehouden met de aanwezige dieren, planten en andere waarden in het gebied. Daarnaast worden tijdens de werkzaamheden de wandelpaden zo veel mogelijk ontzien. Ter plekke worden borden worden geplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting maximaal een week.

Reacties