Welzijn De Wolden houdt informatieavond gemeentelijke vrijwilligersverzekering

Foto: pixabay

Welzijn De Wolden heeft de oktobermaand omgedoopt tot “Maand van de vrijwilliger”. Deze maand staat in het teken van de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk. Eén van de activiteiten in deze maand is de informatieavond over de vrijwilligersverzekering.

Albert Meijer van Centraal Beheer Achmea legt uit wat de verzekering precies inhoudt en wat er wel is verzekerd en wat niet. De informatieavond vindt plaats op dinsdagavond 4 oktober om 19.30 uur in ’t Markehuus in Veeningen.

vrijwilliger-handjes

In De Wolden stellen veel inwoners belangeloos hun kennis, arbeid en tijd ter beschikking. Maar lang niet alle vrijwilligers zijn voldoende verzekerd voor de risico’s die ze lopen. Vrijwilligers zijn soms verzekerd via hun vereniging of organisatie, maar de dekking van deze verzekeringen loopt sterk uiteen.

Om deze situatie te verbeteren heeft gemeente De Wolden sinds 2009 een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die actief zijn in de gemeente. Bijzondere groepen vrijwilligers zijn de vrijwillige brandweer en vrijwillige politie. Voor deze groepen zijn speciale regelingen getroffen en vallen buiten de gemeentelijke vrijwilligersverzekering.

De verzekering dekt de risico’s voor vrijwilligers en de organisaties. Denk bijvoorbeeld aan gemaakte schoonmaakkosten als een vrijwilliger van ‘tafeltje-dek-je’ een maaltijd laat vallen op de vloerbedekking van een cliënt. Of een vrijwilliger die helpt met het schilderen van het clubhuis en van de ladder valt. Hier is de vrijwilligersverzekering voor bedoeld.

U kunt zich vóór 1 oktober aanmelden voor de informatieavond over de vrijwilligersverzekering via de site www.welzijndewolden.nl. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden.

 

Reacties