CDA stelt schriftelijke vragen over vorming IKC Ruinerwold

Het CDA in De Wolden heeft schriftelijke vragen ingediend over de vorming van het Integraal
Kindcentrum (IKC) Ruinerwold.

Ouders geven aan, dat het proces moeizaam verloopt en dat zij het
jammer vinden dat na een jaar nog steeds geen gezamenlijk (gedragen door zowel het christelijk en
openbaar onderwijs) kindcentrum Ruinerwold is gevormd Met de start van het nieuwe schoolseizoen
is dit aanleiding voor het CDA om aan het college hierover vragen te stellen.
De vorming van het kindcentrum Ruinerwold verloopt uitermate traag’ zegt raadslid Karin Brouwer.
‘Wij willen weten wat de stand van zaken is en wat het college kan doen om het proces te
bespoedigen’ ‘Volgens Brouwer willen juist de ouders geen twee centra, maar een gezamenlijk
kindcentrum Ruinerwold. Het de bedoeling dat het christelijk en openbaar onderwijs in Ruinerwold
samen één IKC inrichten en dat ze niet persé vasthouden aan bestaande juridische vormen. Het is
een stevige uitdaging om dit proces tot een succes te maken.’
Het CDA vraagt in haar vragen hoe het proces verloopt, en hoe de gemeente het gelopen proces tot
nu toe beoordeelt. Daarnaast wil de CDA-fractie weten of er belemmeringen zijn en op welke termijn
een gezamenlijk kindcentrum Ruinerwold gerealiseerd wordt.

Reacties