‘De provincie’ is niet in tel in Den Haag

Vanochtend trokken twee artikelen in het Dagblad van het Noorden mijn aandacht. Twee ogenschijnlijk totaal verschillende berichten. Het ene artikel beschrijft de krokodillentranen van gedeputeerde Tjisse Stelpstra, dat Drenthe dreigt de grip op de windmolenparken te verliezen (http://bit.ly/2cgPb9u). Het andere gaat erover dat minister Schultz van Haegen geen verwijzingsborden naar Wildlands en het TT-Circuit langs de Drentse snelwegen wil (http://bit.ly/2c5Fmft).

Ogenschijnlijk verschillend

Zoals gezegd lijken deze berichten niets met elkaar te maken te hebben. Maar niets is minder waar. Beide berichten geven aan dat ‘de provincie’ er niet toe doet in Den Haag.

Wildlands en het TT-circuit krijgen geen verwijzingsborden (de bestaande moet de provincie op last van de minister verwijderen!), omdat ze elk minder dan 1,5 miljoen bezoekers per jaar trekken. Dat is een regel die in het Haagse is bedacht. Maar de minister gaat daarmee geheel voorbij aan hoe belangrijk het TT-Circuit en Wildlands zijn voor Drenthe. In Drenthe gelden nu eenmaal andere grootheden. In een provincie die qua inwonertal kleiner is dan steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moeten andere normen gehanteerd worden. En als het nou zou gaan om private belangen, dan zou ik het nog begrijpen. Maar zelfs de wil van het provinciebestuur en gemeentebesturen legt de minister naast zich neer.

Wat betreft de windmolens…. tsja, wat zal ik er nog over zeggen. Keer op keer hebben Sterk Lokaal en andere partijen gedeputeerde Stelpstra gevraagd de regie in het windmolendossier te nemen. Angstvallig heeft hij dat afgehouden. De verantwoordelijkheid ligt helemaal bij de minister, en we hebben een goede verstandhouding en goed overleg met de minister, zo verkondigde hij keer op keer in de Staten van Drenthe. En nu huilt hij zijn krokodillentranen, en uit hij tegelijkertijd stoere taal in de krant dat hij het “op het hoogste niveau bij EZ” niet zo vriendelijk heeft gehouden. Dat “hoogste niveau” zou toch de minister moeten zijn…. Dat wel wordt gesproken tussen ministerie, Astron en initiatiefnemers is een teken aan de wand. En ook dat de gedeputeerde nu via de krant alsnog bij de minister aan tafel probeert te komen. Schijnbaar is hij de greep op het dossier helemaal kwijt.

Verkiezingen

Maar ik begrijp het wel. Het is pré-verkiezingsperiode, en dan gaan de Haagse bewindslieden keuzes maken in het licht van die verkiezingen. En dan heeft Zuid-Holland, met 1282 inwoners per km2, echt wel een streepje voor op Drenthe met 185 inwoners per km2 En daar sta je dan als gedeputeerde van een landelijke partij. Dan moet je blazen met het meel in de mond. Want, uitgaande van de juiste intenties bij onze gedeputeerde, de Drentse belangen zijn in het geding. Maar tegelijkertijd zal het Haagse partijkader niet staan te springen wanneer een provinciale afdeling zoveel stof doet opwaaien, dat deelname aan de regering na de verkiezingen daarmee op voorhand al onmogelijk wordt.

Stem Lokaal, stem Sterk Lokaal

Ik weet het. De lokale partijen doen (nog) niet mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer, u zult dus is maart 2017 een andere keus moeten maken. Maar bij de volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten doet Sterk Lokaal weer mee. Uw keuze dan kan bepalend zijn voor de toekomst van Drenthe. Moet die afhangen van Haagse (partij-)belangen, of moet de Drentse politiek Drenthe centraal stellen? Die keuze is aan u.

 

Douwe Oosterveen,

Fractievoorzitter Sterk Lokaal.

Reacties