Niet lopen, toch meedoen aan SamenLoop voor Hoop

Foto: Samenloop voor Hoop

Voor de SamenLoop voor Hoop (SLvH) op 16 en 17 september in Zuidwolde hebben al ruim 30 teams zich aangemeld.

de-cirkel-van-hoop-voorbeeld

Degenen die niet in de mogelijkheid zijn om deel te nemen aan deze 24-uurs wandelestafette voor kankeronderzoek maar wel bereid zijn een bijdrage te leveren, kunnen dit doen door een metalen voetafdruk voor € 10 te kopen.

Deze voetafdruk met daarop de naam van de koper of de door hem gekozen tekst, wordt vervolgens geplaatst op de (metalen) Cirkel van Hoop. Dit van metaal gemaakte bouwwerk, met een diameter van ongeveer 2 meter, wordt bij de ingang op het terrein van de SLvH (CH De Wolden) geplaatst. Geïnteresseerden die een voetafdruk willen bestellen, kunnen dit doen door (vóór 5 september) € 10 over te maken op bankrekeningnr. NL88 RABO 0308158547 t.n.v. SamenLoop voor Hoop. Graag met vermelding van naam/tekst die op de voetafdruk geplaatst moet worden, telefoonnummer en de vermelding “voetafdruk”.

stappen

Na afloop van het evenement kan de eigen de voetafdruk (na tel. afspraak) afgehaald worden bij Gea Wanders tel. 0610462263. De vervaardiging van de Cirkel van Hoop is mogelijk gemaakt door Hageca, JWP Montagetechnieken, Cobra Staalproducten en Legra.

 

Reacties