Initiatiefrijk De Wolden: 7 initiatieven ontvangen bijdrage

Foto: Images_of_Money-Foter-CC-BY-715x408

Initiatiefrijk De Wolden: 7 initiatieven ontvangen bijdrage

Voor de tweede keer dit jaar kon er een beroep worden gedaan op de regeling Initiatiefrijk De Wolden. Zeven initiatieven zijn gehonoreerd en ontvangen een bijdrage uit de regeling. Bij de beoordeling is gekeken naar de eigen inbreng, zelfwerkzaamheid en de benodigde deskundigheid en budgetten van derden. De regeling Initiatief is zeer succesvol. Al ruim 30 projecten hebben sinds 2015 een bijdrage ontvangen.

money-50-euro_32705-480x360-1

De initiatieven die in de tweede ronde van 2016 een bijdrage uit deze regeling ontvangen zijn:

  • Plaatselijk Belang Alteveer Kerkenveld / Comité vrijheidsmonument, voor het oprichten van een herdenkingsmonument
  • Openbare basisschool De Bosrand in Alteveer Kerkenveld om een veilige oversteek voor de school en het speelterrein te realiseren
  • Stichting de Olde Karke in Echten, voor het veilig maken van de klokkentoren en het opknappen van het dorpshuis
  • Stichting Welzijn De Wolden namens bewoners Bremstraat e.o., voor het maken van een ontmoetingsplek in het perkje aan de Bremstraat in Zuidwolde;
  • Speeltuinvereniging Ravotti, om speeltoestellen te realiseren aan de Kampweg en aan de Stofakkers/Heurinks;
  • Openbare basisschool Het Veldboeket in Veeningen, om de visie van de school ook buiten vorm te geven: in een open tuin aan de voorkant (open leslokaal) en vergroening aan de achterkant met een overloop in Het Groene Hart
  • Stichting Activiteiten Ruinen voor het opzetten van de avond4daagse in het dorp

Met het honoreren van deze projecten is een bedrag gemoeid van € 31.812,-.

Images_of_Money-Foter-CC-BY-715x408

Regeling Initiatiefrijk De Wolden

De raad heeft in 2015 een miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze regeling voor vier jaar. Doel hiervan is meer ruimte bieden aan initiatieven van inwoners. Inmiddels hebben al meer dan 30 projecten een bijdrage ontvangen uit deze regeling.

Initiatiefnemers vinden meer informatie over de regeling op
www.dewolden.nl/initiatiefrijk.

Reacties