Omwonenden ontvangen brief gemeente over AZC

Foto: MJ Jonkers

De gemeente heeft de omwonenden van recreatiepark Van Harte, de locatie die is aangewezen voor de realisatie van een AZC, middels een brief geïnformeerd over de stand van zaken op dit moment. Er lijkt een impasse te zijn en het wachten is op actie van het COA.

Hieronder de integrale tekst van de brief:

Geachte heer, mevrouw,

Zoals u weet wordt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gewerkt aan de realisatie van een Asielzoekerscentrum (AZC) op het terrein van Recreatiecentrum Van Harte in Echten. In deze brief vertel ik u de laatste stand van zaken.

Onder voorwaarden

Begin maart 2016 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Wolden ingestemd met de opvang van maximaal 314 vluchtelingen op het terrein van Recreatiecentrum Van Harte. Deze besluitvorming is door de gemeenteraad ondersteund met het unaniem aannemen van een motie waarin voorwaarden worden gesteld aan de vestiging van het AZC. Vanaf dat moment zijn we met het COA in gesprek over hoe zij het AZC op deze locatie willen en kunnen vormgeven binnen de door ons gestelde kaders en voorwaarden.

Inrichting van het terrein

Over de inrichting van het terrein en inpassing in de ruimtelijke kaders is nog geen definitief besluit genomen. Het COA heeft voorafgaand aan de besluitvorming in maart een inrichtingsschets ingeleverd. Recent bleek dat volgens die inrichtingsschets onvoldoende opvangplekken gerealiseerd konden worden om tot een AZC te komen. Er wordt nu gewerkt aan een gewijzigde inrichtingsschets van het terrein en de bebouwing. De benodigde vergunningen zijn dan ook nog niet aangevraagd.

Daarnaast werkt het COA aan de voorwaarden die de gemeente heeft gesteld voor het realiseren van een AZC. Het COA beoordeelt de plannen ook nog op financiële haalbaarheid.

Planning

De gemeente De Wolden wil graag aan haar maatschappelijke opdracht voldoen. We vinden het belangrijk onze verantwoordelijkheid te nemen voor een goede opvang van vluchtelingen. Het is echter van groot belang dat we onze inwoners duidelijkheid geven. We blijven er dan ook bij het COA op aandringen om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de stappen die het COA nog moet en wil nemen. Tegelijk zijn we ook van mening dat zorgvuldigheid van dit traject prioriteit en dat dit de nodige tijd in beslag neemt. Het COA heeft aangegeven medio augustus meer informatie te kunnen geven. Zodra meer bekend is over de genoemde aspecten wordt dit vanzelfsprekend gecommuniceerd.

Voor vragen en opmerkingen kunt u tijdens kantooruren bellen met de afdeling communicatie via T. 14 0528. Ook kunt u een mail sturen via [email protected].

Met vriendelijke groet,

Burgemeester van De Wolden,

Roger de Groot

Reacties