Zorgverleners De Wolden lopen voorop met gebruik eHealth-toepassingen

Foto: Pixabay

Het fenomeen “praktijkondersteuners”, eHealth-toepassingen als het eGPO; Drenthe loopt vaak voorop als het om ontwikkelingen in de zorg gaat.

Een verontrustte dochter belt vanuit de Randstad de huisarts van haar zieke moeder op, die zou toch elke week even langsgaan? Moeder klaagt telkens als haar dochter belt of op bezoek is: “Nou die dokter daar heb je ook niks aan, die heb ik al in geen weken meer gezien.” De huisarts kan de dochter snel geruststellen: hij is elke week bij moeder geweest, maar die begint steeds vergeetachtiger te worden.

woman-441415_960_720Voorbeelden als dit zijn er te over. Bij de zorg voor ouderen en andere hulpbehoevenden, weten niet alle betrokkenen precies wat de andere betrokkenen doen. Bij de oudere mevrouw uit dit voorbeeld kunnen wel 3 of meer zorgverleners betrokken zijn. De huisarts, thuiszorg, de fysiotherapeut, mantelzorgers… Thuiszorg heeft misschien ook contact met de huisarts, en de fysiotherapeut ook, maar de fysiotherapeut en thuiszorg weten misschien niet van elkaar wat ze doen en waarom.

(onderaan dit artikel vindt u een link naar een video over eGPO)

egpo2

Gestructureerd overleg

Als er rondom één persoon veel zorgverleners actief zijn, hebben die niet altijd (regelmatig) contact met elkaar. Toch kan dat van groot  belang zijn. Met eGPO (Elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg) coördineren zorgverleners de zorg volgens de behoefte van thuiswonende patiënten. Dit zijn vaak kwetsbare mensen die complexe zorg nodig hebben, wat een goede samenwerking en communicatie vereist. Elektronisch communiceren, bijvoorbeeld via eGPO, heeft dan een grote meerwaarde, vooral als daardoor automatisch de aanzet tot de benodigde zorgacties wordt gegeven. Bovendien kunnen dankzij deze goed gecoördineerde zorg ouderen veel langer zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen.

woman-441409_960_720

In plaats van informatie uit te sturen naar andere zorgverleners en af te wachten wat daarmee gebeurt, stellen zorgverleners elkaar via eGPO op de hoogte van hun acties. Zo beschikken alle zorgverleners steeds over relevante informatie over de mensen in hun werkgebied die dankzij deze digitale technologie thuis kunnen blijven wonen, dingen kunnen doen die ze zelf belangrijk vinden en hun eigen leven kunnen blijven leiden. eGPO vergroot dus de kwaliteit van de zorg aan thuiswonende ouderen of andere zorgbehoevenden. Escalatie en schrijnende gevallen worden voorkomen.

medical-care-407402_960_720

Coördinatie en communicatie

De webapplicatie eGPO zorgt ervoor dat alle betrokken zorgverleners en bijvoorbeeld ook de mantelzorgers rond één patiënt precies kunnen zien wie wat gedaan heeft. De zorg kan zo praktisch en eenvoudig worden gecoördineerd en gecommuniceerd. Berichten naar zorgverleners,  mantelzorgers en de patiënt zelf worden beveiligd verstuurd. Mark van der Meijden, productspecialist eGPO en tevens fysiotherapeut, gaf recent een presentatie aan de zorgverleners in De Wolden die met eGPO gaan werken. Zorgverleners kunnen in één oogopslag de complete status van de patiënt zien, legt Mark uit. “De kern van eGPO bestaat uit communiceren en coördineren. Met name als meerdere disciplines betrokken zijn bij een patiënt heeft de app meerwaarde. Als je gewoon een applicatie als WhatsApp zou willen gebruiken, dan zou je  je moeten afvragen of dat wel kan en mag: zeer gevoelige gegevens en ook foto’s op die manier met elkaar delen. Met het streng beveiligde eGPO is dat geen probleem.”

Kwetsbare groepen

insurance-911819_960_720

eGPO is niet alleen ontwikkeld voor de zorg aan ouderen, vertelt Mark van der Mijden. “Het is ook bedoeld voor gebruik  bij kwetsbare jongeren of  gezinnen, bij mensen die naast complexe zorg ook problemen hebben op het gebied van huisvesting, schuldhulpverlening en bijvoorbeeld justitie.”

hzd egpo

Ook Heidi Strijker, projectleider ouderenzorg en betrokken bij het project “Kwetsbare ouderen” van de HZD (Huisartsen Zorg Drenthe) is enthousiast over de nieuwe webapplicatie. “20% van de ouderen is ouder dan 75 en dat is een kwetsbare groep. Dat zijn zoveel mensen, die kan een huisartsenpraktijk niet zelf allemaal in de gaten houden, daar moeten andere zorgverleners bij betrokken worden”, legt ze uit. “We worden tegenwoordig allemaal ouder, maar we worden wel anders oud. Een hogere leeftijd brengt ook vaak medische problemen mee. Een huisarts moet een deel van de zorg voor deze grote groep kunnen “doorschuiven” om ook nog aan de andere patiënten toe te komen. Zeker in een provincie als Drenthe waar het percentage ouderen nog hoger is dan in de rest van het land. Praktische digitale hulpmiddelen als eGPO kunnen de huisartsen ontlasten.” Heidi Strijker ziet veel voordelen aan het gebruik van eGPO. “Bij ons is de eerste vraag: wat vind de patiënt zelf belangrijk? Onder andere dankzij het onderlinge overleg via eGPO kunnen we onze behandelingen en hulp precies afstemmen op elke individuele patiënt. Voor het kunnen gebruiken van eGPO is de aanwezigheid van betrouwbaar en snel internet natuurlijk wel een voorwaarde”, besluit ze.

dependent-441408_960_720

In september komen de zorgverleners van De Wolden weer bij elkaar om hun gebruik van eGPO te evalueren.

Bekijk  hier een filmpje over de voordelen van Elektronisch Gestructureerd Patiënt Overleg of eGPO voor zelfstandig wonende ouderen en mantelzorgers.

of lees hier een artikel over Ay Yin Ang, fysiotherapeut in Zuidwolde en gebruiker van eGPO

 

Reacties