Aardbevingsschade de Wolden?

Zijn er afspraken met de NAM gemaakt inzake schade door de gaswinning in Zuidwest-Drenthe, wil Gemeentebelangen De Wolden weten.

De NAM haalt al 50 jaar aardgas uit het “De Wijk-veld” tussen Koekange en Echten. Sinds 2013 wordt de laatste 2 miljard kuub gas opgepompt door stikstof te injecteren. Dit kan nog tien tot vijftien jaar doorgaan en levert voldoende gas op om zes jaar lang in de behoefte van alle huishoudens in Drenthe te voorzien.

Afspraken

Gemeentebelangen vraagt burgemeester en wethouders van De Wolden wat de winning betekent voor de bodemgesteldheid, of er schade kan ontstaan en of mogelijke afspraken met de NAM zijn gewijzigd toen de stikstof-injectie begon.

Niet bevingsgevoelig

Volgens de NAM kan er hooguit een centimeter of 10 bodemdaling optreden in de regio boven het De Wijk-veld. Tot nu toe zijn daar ook nog geen bevingen geweest. Dat zou kunnen komen doordat hier relatief gezien maar weinig aardgas in de bodem zit, vergeleken met de gasbel onder het Groningse aardbevingsgebied

Reacties