Extra geld voor wegen in De Wolden

Werk aan de weg.
Foto: MJ Jonkers

Dit jaar laat De Wolden extra onderhoud plegen aan haar wegen en een drietal fietsverbindingen in de gemeente. De raad stelde hiervoor een extra budget van 1,5 miljoen euro beschikbaar, bovenop het jaarlijkse budget van €900.000,-.

Wethouder Jan ten Kate: ”Met deze extra financiële middelen pakken we de hoofdwegen in de gemeente aan, maar kunnen we ook zoveel mogelijk de wensen, die de verenigingen van dorpsbelangen hebben aangedragen, meenemen.” Voor de bouwvak start het onderhoud.

Kwaliteitsimpuls fietspaden Drenthe

Ook de fietsverbindingen tussen Alteveer en Hoogeveen, Oosteinde en Ruinen en de Wijk en Zuidwolde krijgen een opknapbeurt. De gemeente ontvangt hiervoor subsidie. Via de ‘Kwaliteitsimpuls fietspaden in Drenthe’ dragen Provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe 30% bij in de kosten. Dit doen zij om ervoor te zorgen dat Drenthe een comfortabel en kwalitatief goed fietsnetwerk houdt.

Meer informatie

Eventuele stremmingen als gevolg van de onderhoudswerkzaamheden staan in De Wolder Courant op de gemeentelijke pagina en op de website van de gemeente.

Bron: dewolden.nl

.