Jaarvergadering belangenvereniging De wijk

Foto: MJ Jonkers

Belangenvereniging De Wijk e.o. heeft jaarvergaderng op 21 april 2015 in de Havezate.

Naast de formele agendapunten wordt er gepraat over de volgendeonderwerpen:

  • Is De Wijk over tien jaar energieneutraal?
    De stichting Samen Energie Neutraal (SEN) heeft tot doel hele dorpen en wijken in het noorden van het land energieneutraal te maken. Elk huis afzonderlijk energieneutraal maken kan meestal niet, maar in onderlinge samenwerking lukt het wel. Een vertegenwoordiger van de stichting geeft informatie over de mogelijkheden om als dorp binnen tien jaar volledig energieneutraal te zijn.
  • Veilig wonen in De Wijk
    Het aantal woninginbraken in De Wijk is groot. Wijkagent Theo Meijering komt langs om tips te geven én om te horen wat de inwoners van De Wijk zelf belangrijk vinden. Hij geeft ook info over Burgernet. Verder geeft Christien Tijmes informatie over het opzetten van een WhatsApp Alert groep.

De vergadering begint om 19:30 uuur

 

Reacties