Inspraak bij de super

Foto: welzijndewolden

 

Praten over Boerhoorn

Bewoners van Zuidwolde kunnen morgen vanaf 14.00 uur en 18 april ’s ochtends vanaf 09.00 uur bij supermarkten Jumbo en Plus hun opmerkingen en ideeën voor de toekomst van De Boerhoorn kwijt aan aanwezige initiatief- en klankbordgroepleden.

Nieuwe vorm van beheer

Op verzoek van Dorpsbelangen Zuidwolde is de initiatiefgroep begin dit jaar aan de slag gegaan met een onderzoek naar een nieuwe vorm van beheer van De Boerhoorn. Welzijn De Stichting Welzijn de Wolden is nu eigenaar en beheerder van De Boerhoorn. Ze wil het beheer verzelfstandigen en zich volledig richten op haar kerntaak: welzijnswerk. De gemeente wil dat het beheer in handen komt van de bevolking. De Boerhoorn moet daarmee, nog meer dan nu, een ontmoetingscentrum/dorpshuis gaan worden van en voor de inwoners van Zuidwolde.

De initiatiefgroep gebruikt de informatie uit de gesprekken om uiteindelijk voorstellen te doen voor de nieuwe manier waarop De Boerhoorn zelfstandig verder kan gaan.

Reacties