Subsidies Initiatiefrijk De Wolden

Foto: Images_of_Money-Foter-CC-BY-715x408

De initiatieven die in de eerste ronde van 2016 een bijdrage uit de regeling Initiatiefrijk De Wolden ontvangen zijn:

• Stichting Glasvezel De Wolden, voor het ontwikkelen van een businessplan voor een snel en adequaat glasvezelnetwerk in de gehele gemeente De Wolden;

• Vereniging Streekbelang Fort en Omstreken, voor het verplaatsen en vernieuwen van het speelplein;

• Stichting Dorpshuis Veeningen en omstreken, om het dorpshuis te renoveren/ moderniseren;

• Dorpsbelangen Rune, voor het opstellen van een bidboek ten behoeve van het proces Ruinen Poort Dwingelderveld;

• Stichting Het Drentse Heideschaap, voor de renovatie van de bestaande kooi, uitbreiding met een nieuwe kooi en inrichten van een informatieruimte;

• Stichting ‘Lang Leve Thuis’, voor het ontwikkelen en outilleren van een Respijthuis, een nieuwe vorm van opvang voor zorgvragers en/of mantelzorgers in gemeente De Wolden;

• Stichting Dorpshuis Linde, voor het renoveren/moderniseren van het dorpshuis;

• Vereniging Dorpsbelangen ‘Schoolkring Ansen’, voor het grotendeels uitvoeren van het plan ‘Ansen veilig, da’s mooi’;

• Buurt – en Speeltuinvereniging Middelveld in Zuidwolde, om een multifunctioneel speelveld voor kinderen te realiseren.

De gemeenteraad heeft 29 januari 2015 een miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze regeling voor vier jaar. Doel hiervan is meer ruimte bieden aan initiatieven van inwoners. Van dit bedrag gaat 4 jaar lang € 1.500 naar de belangenverenigingen als handgeld. In 2015 is het beschikbare budget vrijwel helemaal besteed. Met het honoreren van de projecten in de eerste ronde van 2016 is een bedrag gemoeid van € 276.882. Dankzij de bijdrage van € 50.000 van de provincie Drenthe voor 2016 kan de gemeente De Wolden deze aanvragen honoreren. Het geld van de provincie mag als cofinanciering worden ingezet voor projecten die de leefbaarheid op het Drentse platteland vergroten.

Verzoek om een bijdrage indienen

Initiatiefnemers vinden meer informatie over de regeling op www.dewolden.nl/initiatiefrijk.

Reacties