Herinrichting Dijkhuizen weer een stap verder

In het seizoen 2010/2011 heeft Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen de “dorpsvisie Ruinerwold, Berghuizen en Weerwille” gemaakt en in juni 2011 is deze gepresenteerd aan het college en leden van de raad van de gemeente De Wolden.

Een belangrijk thema in die dorpsvisie gaat is Dijkhuizen. Thema’s de leefbaarheid en veiligheid van Dijkhuizen met name voor de schoolkinderen worden benadrukt. Ook de problemen voor bewoners en weggebruikers en het gebrek aan uitstraling van de weg werden genoemd. De geplande rioleringswerkzaamheden waren voor Dorpsbelangen een goede reden om samen met een brede klankbordgroep een plan op te stellen voor een volledige herinrichting van Dijkhuizen.

In anderhalf jaar zijn plannen opgesteld, subsidiemogelijkheden aangewend, informatiebijeenkomsten voor de aanwonenden gehouden en aannemers benaderd. Voor de herinrichting van de dorpskern van Ruinerwold is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente De Wolden en Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen opgesteld. Op maandag 13 april om 13.00 uur ondertekenden de betrokken partijen deze overeenkomst in het gemeentehuis in Zuidwolde.

Dankzij die ondertekening komt een veilige, groene en gebruiksvriendelijke dorpsstraat met een karakteristieke uitstraling wer een stap dichterbij. Dorpsbelangen en de projectgroep ‘Herinrichting Dijkhuizen’ hebben de regie, de gemeente ondersteunt waar nodig.

ruinerwold                                                     Knipsel                                           wold

 

Reacties