Provincie komt met extra geld voor schapenhouders om wolfwerende rasters te plaatsen

Wolf.
Wolf.
Foto:

Assen – De provincie heeft extra geld beschikbaar gesteld voor schapenhouders om wolfwerende rasters te plaatsen. Aanleiding is de toenemende vraag hiernaar. De subsidie die schapenhouders kunnen aanvragen voor het plaatsen van wolfwerende rasters wordt met 200.000 euro verhoogd naar 600.000 euro. Hiermee wil de provincie het nemen van preventieve maatregelen blijven stimuleren.

Het aantal wolven in Drenthe neemt toe. Hierdoor nemen ook de schadegevallen toe. Steeds meer schapen- en geitenhouders investeren daarom in wolfwerende rasters.

Naast het verhogen van het subsidiebedrag, wordt ook de monitoring van de wolf geïntensiveerd. Dit doet de provincie met het oog op het wolvenpaar dat is gevestigd in het grensgebied van Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Friesland. Afgelopen zomer kreeg dit paar welpen. Voor deze monitoring trekt de provincie jaarlijks een bedrag van 25.000 euro beschikbaar.

Reacties

Cookieinstellingen