Subsidie voor innovatieve thermische opslag in koloniewoning

Foto:

Frederiksoord – Om innovatieve thermische opslag in nieuwe koloniewoningen in Frederiksoord mogelijk te maken wil Provincie Drenthe een subsidie van €163.431 verlenen aan Bouwbedrijf Broekman. Het bouwbedrijf uit Nijensleek is al langer bezig met het realiseren van zogeheten off-grid woningen. (woning die niet aangesloten is op nutsvoorziening). Met de subsidie kan het bedrijf een pilot opstarten voor het opslaan van warmte over een heel seizoen.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een nieuw thermisch opslagsysteem waarin de warmte, opgewekt met zonnecollectoren, rechtstreeks wordt opgeslagen. De woningen hebben dan geen gasaansluiting nodig. Wel staat er een warmtepomp als back-up voor de koude winterdagen wanneer voor een langere periode de zon niet schijnt. De eerste woning is inmiddels in aanbouw en in 2021 moeten de systemen operationeel zijn. Lokale bedrijven en de bewoners zijn bij de ontwikkeling van de pilot betrokken.

Slimme duurzame opwekking

Het project van Broekman draagt bij aan de versnelling van de energietransitie en zorgt daarnaast ook voor ontlasting van het elektriciteitsnetwerk. Door gebruik te maken van het thermische opslagsysteem neemt de elektriciteitsvraag behoorlijk af en kan met een kleinere aansluiting worden volstaan. Er is sprake van het toekomstbestendig verduurzamen van woningen met een slimme duurzame opwekking. Het thermisch opslagsysteem is toepasbaar in bestaande gebouwen en woningen. Bij een geslaagde pilot kan de techniek veel grootschaliger worden toegepast in bestaande woningen. De opschaling en eenvoud van de oplossing kan voor een behoorlijke kostenreductie zorgen.

De subsidieverstrekking moet nog wel worden voorgelegd aan Provinciale Staten.

Reacties