Drenthe investeert in verduurzamen agrarische sector

Foto: Artizzl Media

Assen – Provincie Drenthe en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling stellen samen twee miljoen euro subsidie beschikbaar voor innovatie en modernisering van de agrarische sector. Met de subsidie ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Drenthe 2019’ kunnen landbouwers moderne installaties en machines aanschaffen en hun bedrijf verduurzamen.

Voorbeelden van verduurzaming zijn onder andere de aanschaf van machines voor precisiebemesting, grondbewerking (bijvoorbeeld de strokenploeg), GPS-systemen en elektrische en hybride voer- en werktuigen. De provincie vindt het belangrijk dat landbouwers blijven investeren in verduurzaming van hun bedrijven. Door middel van deze subsidie kunnen landbouwers zelf een steentje bijdragen aan verbetering van milieu, dierenwelzijn, landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA): “Het investeren in duurzame en innovatieve installaties en machines draagt bij aan het toekomstgericht maken van landbouwbedrijven. Met deze subsidie willen we de stap voor boeren om te verduurzamen mogelijk maken door een deel van de financiering te bekostigen.”

Landbouwers kunnen van 8 april tot en met vrijdag 17 mei 2019 de subsidie aanvragen via SNN. Kijk voor meer informatie op www.snn.nl/pop3.

Reacties