Focus op ‘binnensteden’ in Drenthe

Geld voor binnenstad Meppel
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Assen – De focus van gemeenten en ondernemers is steeds meer gericht op de ‘binnensteden’. In de zeven grootste kernen zijn gemeenten en ondernemers bereid te investeren en werken ze samen aan een compact winkelhart, het omvormen van winkelpanden tot woningen en het tegengaan van leegstand. Dit leidt tot toekomstbestendige binnensteden. Dat concludeert het college van gedeputeerde staten na twee jaar Binnenstadsfonds.

Het college bezocht woensdag Beilen, Roden, Assen, Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Meppel en liet zich bijpraten over de voortgang van de plannen. In 2017 kregen Emmen, Hoogeveen en Meppel een bijdrage uit het fonds. Assen, Coevorden en Beilen volgden in 2018. Gedeputeerde Cees Bijl bekrachtigde in Roden het voornemen van Gedeputeerde Staten om €750.000 bij te dragen voor de plannen in de grootste kern van Noordenveld.

Noordenveld

De gemeente Noordenveld heeft hiervoor het uitvoeringsprogramma Centrumontwikkeling Roden 2018 – 2022 opgesteld. Wethouder Henk Kosters bevestigde het beeld dat de bijdrage uit het Binnenstadsfonds een mooie impuls zal geven aan het voortvarend oppakken van de uitvoering van het centrumplan.
Op voorstel van het college van GS hebben Provinciale Staten in 2017 het Binnenstadfonds ingesteld om een impuls te geven aan de ‘binnensteden’ van de zeven grootste kernen in Drenthe. Het fonds bevat 13 miljoen euro voor het opstellen en uitvoeren van toekomstbestendige plannen door gemeenten in samenwerking met ondernemers. Voor een bijdrage uit het fonds vraagt het college ook een bijdrage vanuit de gemeente en ondernemers of andere betrokkenen.

Reacties