Minister Bruno Bruins te gast bij Zorgtafel van Drenthe

Groepsfoto Zorgtafel.
Foto: Marcel J. de Jong

Coevorden – Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport was dinsdagavond aanwezig bij de zesde Zorgtafel van Drenthe. Hij sprak hier, onder leiding van onafhankelijk voorzitter Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, met het zorgnetwerk van Drenthe over de toekomst van de zorg. De Zorgtafel is een initiatief van de provincie Drenthe. Hier wordt onder andere gesproken over veranderingen in de zorg en over nieuwe manieren van zorgverlening.

Dinsdagavond heeft de Zorgtafel besloten aan de slag te gaan met het maken van een regionaal preventieakkoord. Daarnaast is afgesproken dat het ministerie actief meedenkt bij een proef in Drenthe om de samenwerking in de wijkverpleging te verbeteren. Tot slot hebben de deelnemers van de zorgtafel aandacht gevraagd voor het verbeteren van de regionale arbeidsmarkt.

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA): “De zorgsector is in beweging. Als gevolg van vergrijzing en toenemende levensverwachting zien we de zorgvraag veranderen. De huidige zorginfrastructuur in Drenthe is niet toekomstbestendig. Inmiddels hebben bijna alle zorgpartijen* in Drenthe de handen ineengeslagen om een gezamenlijk toekomstscenario te ontwikkelen voor het zorglandschap in onze regio. Dankzij de brede samenstelling is de Drentse Zorgtafel uniek. De Zorgtafel verbindt ons en is van meerwaarde, omdat we op deze manier vanuit verschillende belangen samenwerken aan de zorgopgave waar we voor staan. Allemaal met één doel voor ogen: goede zorg voor de inwoners van onze regio: voor nu en in de toekomst.”

Regionaal preventieakkoord

In een aantal gebieden in Drenthe is de zorgvraag hoger dan in de rest van Nederland. Ook wordt dit vaak gecombineerd met armoede, laaggeletterdheid en schuldenproblematiek. Om hier iets aan te doen is ook inzet nodig op deze achterliggende problemen. Dit begint met een goede analyse en duiding. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu (RIVM) gaat op verzoek van minister Bruins, Drenthe helpen met deze analyse. Preventie vraagt om een gecoördineerde aanpak en samenwerking om deze regionale problemen het hoofd te bieden. Daarom zet Drenthe in op een preventieakkoord. Hierbij doet Drenthe een beroep op de middelen die het Ministerie van VWS ter beschikking stelt.

Pilot

Drenthe is een echte plattelandsprovincie. Inwoners kiezen vaak voor het ouder worden in hun eigen woning. Door krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met extra reistijd op het platteland komt het leveren van zorg aan huis soms in de knel. Het huidige concurrentiemodel werkt het efficiënt inzetten van personeel over de organisaties heen tegen. De Drentse Zorgtafel wil daarom een pilot ‘Intensieve Samenwerking in de Wijkverpleging’ starten om te onderzoeken hoe onnodige reistijd voor verzorgers kan worden voorkomen, zodat zij meer tijd kunnen besteden aan de zorg voor de patiënt.

Minister Bruno Bruins vindt het mooi om te zien dat partijen met elkaar aan de slag zijn om samen te werken aan de herinrichting van de Drentse zorginfrastructuur. “Het is belangrijk dat de juiste zorg op de juiste plek gegeven wordt. Dat is echt een beweging die in de regio tot stand moet komen. Het RIVM kan de regio ondersteunen met het in kaart brengen van de zorgvraag en het aanbod voor nu en de toekomst. In Drenthe wordt dit met elkaar opgepakt, alle partijen samen. Een goed initiatief!”

*Alle 12 gemeenten in Drenthe, CMO STAMM, Gemeente Stadskanaal, GGD Drenthe, GGZ Drenthe, Huisartsenzorg Drenthe, Icare, Interzorg, Isala Meppel, Menzis, NNCZ, Provincie Drenthe, Saxenburgh Groep, Tangenborgh, Treant Zorggroep, UMCG, UMCG Ambulancezorg, Wilhelminazorg Assen, Zilveren Kruis, Zorgbelang Drenthe & Zorgplein Noord.

Reacties