Terugbetaling tarief bij faunaschade in Drenthe

Schade door de vos wordt niet vergoed.
Foto: Frits Kruizinga

Assen – Provinciale Staten hebben ingestemd met het voorstel van het college om het tarief voor de behandeling van faunaschade terug te betalen. De provincie Drenthe gaat vanaf 1 januari 2019 voor het melden van alle faunaschade een zogeheten statiegeldregeling hanteren.

Als blijkt dat schade die veroorzaakt is door een beschermde diersoort hoger is dan het eigen risico van €250.-, dan krijgt de melder naast een schadevergoeding automatisch ook zijn behandelbedrag van €300,- terug.

Uitbreiding

Op dit moment wordt in Drenthe het behandelbedrag al terugbetaald als blijkt dat de schade is veroorzaakt door een wolf, lynx, bever, otter, wilde kat of das. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA): “Met de uitbreiding van de statiegeldregeling is er sprake van een eerlijke schaderegeling. Daarnaast helpt het ons ook om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke omvang van schade aan gewassen en dieren in Drenthe.”
Jan Bloemerts van LTO Noord is blij met deze stap in Drenthe: “Dit straalt vertrouwen uit en verlaagt de drempel voor boeren om schade te melden. Hier heeft de boer wat aan, maar ook de Provincie Drenthe.”
Meer informatie over de afhandeling van faunaschade is te vinden bij het Faunaloket Drenthe via http://www.faunaloketdrenthe.nl.

Reacties