Dorpshuizen in beurs getroffen

Foto: Eigen foto

Grolloo – Twee Drentse dorpshuizen waren vrijdagochtend 2 november het toneel voor een indringende oproep van sportclubs en dorpshuizen aan minister Wiebes (EZK). Het kabinet is van plan de ‘salderingregeling’ te schrappen voor eigenaren van zonnepanelen. Dit treft de clubs en de dorpshuizen zwaar in de portemonnee en zet hun exploitatie (en daarmee de leefbaarheid in veel dorpen) onder druk. Op initiatief van PvdA Drenthe, SportDrenthe, Drenthe Sport Duurzaam en BOKD zijn inmiddels 300 handtekeningen verzameld van bezorgde dorpshuizen en sportverenigingen, uit heel Nederland. Dit aantal loopt nog steeds op. PvdA Tweede Kamerlid Wiliam Moorlag nam de handtekeningen in ontvangst en neemt ze mee naar Den Haag.

In dorpshuis Het Markehuis in Grolloo gingen Peter Zwiers (Statenlid PvdA Drenthe), Paul van Dijk (SportDrenthe) en Paul van Schie (BOKD) in op de dreigende negatieve effecten van het afschaffen van de salderingsregeling. ‘Sportverenigingen en dorpshuizen worden in hun voortbestaan bedreigd’, aldus Zwiers. ‘De minister moet inzien dat hij iets moet doen om dit maatschappelijke probleem te voorkomen. Zonnepanelen hebben niet alleen een duurzaam maar ook een maatschappelijk rendement. Ze zorgen ervoor dat mensen betaalbaar kunnen sporten en elkaar in dorpshuizen kunnen ontmoeten. Van groot belang dus voor de leefbaarheid. Het kan niet zo zijn dat zij de afgelopen jaren volop hebben geïnvesteerd in duurzame energie en daar nu voor worden afgestraft.’ Paul van Dijk (Drenthe Sport Duurzaam, Sport Drenthe) wees erop dat sportclubs vaak een groot deel van hun exploitatie kwijt zijn aan energie. ‘Het afschaffen van de salderingsregeling werpt hen weer terug: ze moeten in de avonduren en in de winter straks dure energie inkopen, terwijl ze hun eigen opgewekte energie – overdag en in de zomer – niet kunnen gebruiken.’ Paul van Schie (Energieke Dorpshuizen, BOKD) ziet een vergelijkbare situatie bij veel dorpshuizen: ‘Dat zijn vaak oude gebouwen met hoge energielasten. Al eerder dreigde de salderingsregeling te sneuvelen en toen stopten veel dorpshuizen direct met het plaatsen van panelen. Dat dreigt nu opnieuw te gebeuren.’

Stabiliteit

William Moorlag nam bij dorpshuis ’t Trefpunt in Holthe de handtekeningen in ontvangst. Hij gaf aan dat de PvdA de kwestie aanhangig wil maken in de Tweede Kamer: ‘We moeten stabiliteit bieden in de energietransitie. Particulieren en organisaties die geïnvesteerd hebben in duurzaamheidsmaatregelen hebben recht op behoud van toekomstperspectief. Door dit soort maatregelen treden er ongewenste effecten op – het Rijk is minder geld kwijt maar elders ontstaan de problemen – en dat moeten we voorkomen.’

Reacties