Koning Willem-Alexander opent schaapskooi Bargerveen

Bargerveen – Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met schaapherder Luuc Bos de nieuwe schaapskooi in het
Bargerveen geopend. De schaapskooi, die onderdak biedt aan ruim 1000 schapen en 110 runderen, is de kroon op de natuurontwikkeling
Bargerveen. Naast de schaapskooi bezocht de Koning ook informatiecentrum annex horecagelegenheid ‘Bij Wollegras’.

Het bezoek van de Koning startte met een rondrit met de Veenland Express door het hoogveengebied Bargerveen. Daarna werd de koning ontvangen op het terrein van de schaapskooi in Weiteveen voor de officiële opening. De Koning praatte uitgebreid met uitbaters van Bij Wollegras, betrokken organisaties, ondernemers en inwoners die actief hebben bijgedragen bij de ontwikkeling van het gebied. Het
bezoek werd feestelijk afgesloten met een optreden van Daniël Lohues. Volgens voorzitter van Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek Nynke Houwing was de opening erg geslaagd: “Het was een prachtige zonnige dag. In het bijzijn van inwoners en genodigden opende de Koning de schaapskooi in Bargerveen. Dit is het prachtige resultaat van een jarenlange grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitsland en Nederland en de inzet van alle partijen voor de natuurontwikkeling Bargerveen.”

‘Hier kom ik weg’

De schaapskooi is de grootste en meest innovatieve van Nederland. Het ontwerp van deze schaapskooi is losjes gebaseerd op het beroemde schilderij ‘De Plaggenhut’ van Vincent van Gogh. De afgelopen jaren is in opdracht van de provincie Drenthe door de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek met ondersteuning van Prolander al veel aan waterbeheer, recreatie en natuurontwikkeling uitgevoerd in het gebied. In de bestuurscommissie zijn de partners provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, gemeente Emmen, waterschap
Vechtstromen, LTO Noord en de NAM vertegenwoordigd. Aannemer Brands bouwde de schaapskooi en aannemer Oosterhuis zorgde voor de aanleg van de waterbuffers, de slenk, de wandel- en fietspaden en de bruggen in de Zuidersloot. Allemaal om het uniek levend hoogveen in het Bargerveen te beschermen. De aanleg van leemruggen zorgt ervoor dat inwoners van Weiteveen droge voeten
houden in tijden van hoogwater. De schapen en koeien houden de natuur op peil.
Gedeputeerde Henk Jumelet: “Met trots en gevoel van saamhorigheid hebben we hard gewerkt aan het beschermen, beleven en benutten van dit uniek stukje natuur in Drenthe. De woorden van Daniël Lohues ‘hier kom ik weg’ verwoorden dit gevoel perfect!”
De schaapskooi wordt in het kader van het INTERREG-programma DeutschlandNederland uitgevoerd en met 2,4 miljoen euro door de Europese Unie en de INTERREG-partners financieel ondersteund.

Reacties