Zichtbaarheid waterschappen in media moet veel beter

Foto: MJ Jonkers

Zwolle – Nederland heeft ‘het beste waterbeheer ter wereld’, zegt de voorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP), Ron van
Megen. ‘Alleen lijkt het wel of niemand weet hoe dat komt! De NOS zegt bijvoorbeeld in een recente reportage over droogte
helemaal niets over wat de waterschappen allemaal doen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Dat moet écht
beter!’. Zoals de recente berichten over blauwalg, sproei beperkingen en peil aanpassingen waarin Waterschap Drents Overijssel
wordt genoemd.

Het is de AWP een doorn in het oog dat de landelijke media de waterschappen stelselmatig onderbelichten in hun berichtgeving
over het klimaat. Terwijl klimaatverandering in Nederland vooral gaat over méér droogte en méér hoosbuien, precies de
belangrijkste taken van de waterschappen. 'Maar wie weet dat?' vraagt Van Megen.

Stilzwijgend

‘Méér waterbewustzijn van de inwoners moet leiden tot meer waardering voor het werk van de waterschappen. Want de
waterschappen doen al 700 jaar hun werk stilzwijgend en goed. Onze omgeving verandert ook al 700 jaar en toch hielden we
steeds droge voeten. En nu met de klimaatverandering moeten we de manier waarop we omgaan met water opnieuw aanpassen.
De waterschappen zijn dus nooit klaar met hun werk’.

‘In het stedelijk gebied vullen waterschappen en gemeenten elkaar naadloos aan’, zegt Arja Doornbos, bestuurslid van de AWP
bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. ‘De gemeenten zijn de baas over de openbare ruimte en de waterschappen brengen hun
expertise over water mee. Gemeenten kunnen daar nog veel meer van profiteren dan ze nu al doen'.
En als het als het aan de AWP ligt, gaan waterschappen ook flink meehelpen om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat het
regenwater niet meer van het dak in het riool terecht komt. Door infiltratie van regenwater in de bodem krijgen bomen en
openbaar groen minder gauw dorst bij langdurige droogte.

Waterschapsverkiezingen

Voor de AWP is het beperken van overlast zowel door droogte als door hoosbuien, een belangrijk speerpunt in de
waterschapsverkiezingen begin volgend jaar. ‘De Algemene Waterschapspartij is niet politiek maar wel deskundig in het
waterschapsbestuur’, zegt ook Femmy Le Clerq-Westhuis van Waterschap Drents Overijsselse Delta. ‘Wij zijn gericht op de
lange termijn, en onafhankelijk van landelijke politieke belangen. De AWP zet zich enthousiast in voor méér waterbewustzijn in
Nederland en daar hebben we de aandacht van de media hard bij nodig’, aldus Ron van Megen, voorzitter Algemene Waterschapspartij

Reacties