Het Blauwe Meer is aantrekkelijker, veiliger en natuurlijker geworden

Het Blauwe Meer.
Foto: Hans Dekker

Dwingeloo – Het moet nu veiliger zijn bij Het Blauwe Meer, de fraaie zwemplas op de grens van de gemeenten Westerveld en Midden-Drenthe. De beide gemeenten, omwonenden van het meer en Natuurmonumenten zijn in 2021 diverse keren bij elkaar geweest vanwege de overlast bij de recreatieplas. Dit is vertaald in korte termijn acties en lange termijn plannen.

Het Blauwe meer is een prachtige zwemplas van Natuurmomenten ten noorden van Dwingeloo, waar veel mensen op zonnige dagen graag naar toe gaan. De afgelopen jaren bezorgden sommige bezoekers bij mooi weer overlast aan omwonenden van dit natuurgebied. Regelmatig stonden auto’s verkeerd geparkeerd, wat tot een onveilige situatie kan leiden. Hulpdiensten kunnen dan niet ter plaatse komen. Daarbij bezorgen lawaaiige feestjes, crossen en vuur stoken, naast een slapeloze nacht, ook een onveilig gevoel.

Resultaat op korte termijn

In goed overleg tussen de gemeenten Westerveld en Midden-Drenthe is er andere bebording geplaatst waardoor onveilige situaties met parkeren langs de weg zijn afgenomen. Daarbij is een verkeersremmende ‘heuvel’ aangelegd op de splitsing Vorrelvenen/Boterveen. Natuurmonumenten heeft de parkeerplaats opgeknapt, waardoor het aanzicht van de parkeerplaats netter is geworden. De nieuwe halfverharding bestaat uit grijs split, met een grovere gradatie als voorheen. De verwachting is dat dit minder stuift. Ook zijn er goede afspraken met de hulpdiensten over veiligheid gemaakt. De gemeente, Natuurmonumenten en politie werken samen in drukke periodes om vaker toezicht te houden.

Toekomstplannen

De overlast in 2021 was duidelijk minder hoog dan in 2019 en 2020. Dat is volgens betrokkenen een goed teken, al kan het ten dele ook komen door de koele zomer. Natuurmonumenten werkt in 2022 een plan uit om het Blauwe Meer aantrekkelijker, veiliger en natuurlijker te maken. Via het bestaande overleg blijven de bewoners en de gemeenten Westerveld en Midden-Drenthe betrokken. Met deze afspraken en de plannen die nog worden ontwikkeld verwachten de gemeenten en Natuurmonumenten dat het Blauwe Meer de natuurlijke en veilige zwemplas wordt die ze wensen voor bewoners en bezoekers.

Reacties

Cookieinstellingen