Zomerbegeleiding voorkomt studievertraging Drenthe College Meppel

Foto:

Meppel – Zorg- en Welzijns-studenten van Drenthe College Meppel hebben, voor het tweede jaar op rij, de mogelijkheid gekregen om tijdens de zomervakantie studie- en stage-achterstanden in te halen. De studenten werden intensief begeleid door drie docenten van de school voor middelbaar beroepsonderwijs. Deze zomerbegeleiding heeft studievertraging voorkomen en zelfs geleid tot diploma’s.

Door de coronamaatregelen hadden zowel eerste-, tweede- als derdejaarsstudenten afgelopen schooljaar achterstanden opgelopen. Voor de zomerbegeleiding konden de mbo-studenten zich aanmelden. De begeleiding bestond uit wekelijkse contactmomenten online. Achterstanden werden in kaart gebracht, een plan van aanpak werd door de studenten geschreven, opdrachten ingeleverd en de studievoortgang werd besproken.

Tien studenten

Tien studenten maakten dankbaar gebruik van de zomerbegeleiding. Eén van hen is de 21-jarige Melissa Brand uit Linde, student van de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Zij liep achterstanden op nadat ze vorig jaar was geswitcht van mbo-opleiding en door de maatregelen haar schoolopdrachten op stage niet kon afmaken. Melissa: “Deze zomer heb ik mijn stage bij Kindcentrum ‘Het Stadskwartier’ in Meppel kunnen afronden. Iedere maandag en dinsdag liep ik stage bij de kinderopvang en had ik wekelijks contact met een docent. Echt super dat dit zomerprogramma er is, want hierdoor ben ik toch overgegaan naar het derde leerjaar.”

Contactmoment werkveld

Ook het werkveld mocht gebruik maken van de zomerbegeleiding. Docent Fida Teekens: “We hebben de betreffende stagebedrijven over de online contactmomenten geïnformeerd. Iedere werkdag was er van 09.00 tot 13.00 uur een docent beschikbaar, die naast vragen en afspraken met studenten ook bereikbaar was voor vragen en calamiteiten vanuit het werkveld. Een win-win situatie.”

Reacties