Hoge opkomst bijeenkomst pensioenen en AOW

Foto: Johan Logtenberg

Meppel – Het FNV Lokaal Netwerk heeft samen met de afdeling Senioren ZW Drenthe – NW Overijssel op donderdag 21 maart een goed bezochte themabijeenkomst pensioenen en AOW georganiseerd. In de Engelenbak van schouwburg Ogterop waren bijna 130 belangstellenden aanwezig.

Dat het thema niet alleen de gepensioneerden interesseert bleek uit de opkomst: meer dan de helft werkt nog. Na de opening door de voorzitter, de heer Jan Gelderloos, werden inleidingen verzorgd door de heren Chris Driessen (SER-lid en zitting in het Pensioenteam van de FNV), Xander Den Uyl (bestuurder ABP, tevens vice voorzitter van PWRI), Wieger Westra en mevrouw Karin van Veen (Sociale VerzekeringsBank SVB).

Pensioenfondsen

De werking van de pensioenfondsen werd helder uitgelegd door de heren Driessen en Den Uyl.  Duidelijk werd dat de fondsen door regeringsafspraken fors moeten reserveren, waardoor inflatiecorrectie momenteel niet meer wordt doorgevoerd op pensioenen en er zelfs kortingen op de pensioenen dreigen. FNV is van mening dat dit niet nodig is en gaat in mei opnieuw actie voeren. De fondsen hebben voldoende in kas om aan hun verplichtingen te voldoen. Door de inleiders werd ingegaan op beleggingen, de gehanteerde rekenrente, dat het naar voren halen van pensioen ongunstig is en er beter gebruik kan worden gemaakt van het generatiepact.

Verder invulling van de avond

De beide vertegenwoordigers van de SVB gingen in op de taken van de SVB, een uitvoeringsorganisatie die zorgt dat de AOW en diverse uitkeringen op tijd worden betaald. Ingegaan werd op de samenhang tussen AOW (het staatspensioen) en het pensioen. De effecten van werken in het buitenland en een jongere partner werden door de heer Westra en mevrouw Van Veen toegelicht. Na een korte pauze was er ruimte voor vragen. Deze werden door de heer Jan Bouwknegt verzameld en aan de inleiders voorgelegd. Uit de vragen bleek dat alle aanwezigen van mening waren dat een toekomstbestendige oude dag-voorziening voor ieder moet worden geregeld. Tegen 22.30 uur werd de bijeenkomst afgesloten na dankzegging van de inleiders.

Foto’s, de inleidingen en een verslag zijn binnenkort te lezen op de website zuidwestdrenthe-fnv.nl.

Op de hoofdfoto van links naar rechts: Karin van Veen, Xander Den Uyl, Wieger Westra en Chris Driessen.

Reacties

article
23493
Hoge opkomst bijeenkomst pensioenen en AOW
Meppel – Het FNV Lokaal Netwerk heeft samen met de afdeling Senioren ZW Drenthe – NW
https://de-wolden.nieuws.nl/nieuws-uit-de-omliggende-gemeenten-rond-de-wolden/23493/hoge-opkomst-bijeenkomst-pensioenen-en-aow/
2019-03-27T15:00:42+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/77/2019/03/26203343/FNV.jpg
AOW, FNV, FNV Lokaal Netwerk, pensioen
Regio De Wolden