Waterschap bereidt zich voor op klimaatverandering

Onderhoud sloot breedspoor
Foto: Eigen foto

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) wil beter voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Er is meer kans op droogte en het regent naar verwachting vaker en harder. WDODelta probeert de gevolgen hiervan te beperken door water zo goed mogelijk aan- en af te voeren. Om dit goed te kunnen doen, maakt het waterschap onderscheid tussen verschillende categorieën watergangen: welke zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en welke voor individuele percelen. De eerste inloopbijeenkomst wordt gehouden in Smilde op woensdag 3 april 2019 van 15.00 – 17.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur in Zalencentrum Het Kompas.

Maatregelen treffen

Het waterschap heeft nieuwe criteria vastgesteld waarmee de watergangen in drie verschillende categorieën worden ingedeeld. Uit deze indeling volgt wie de watergang gaat onderhouden: het waterschap of de aanliggende eigenaar. Dit betekent dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Een aantal watergangen wil het waterschap zelf in onderhoud nemen, het onderhoud van andere watergangen wil het waterschap juist overdragen. Deze veranderingen worden de komende vier jaar doorgevoerd. Het waterschap start met de invoering van de wijzigingen in het gebied rond Smilde en hoopt vier jaar later bij Deventer te eindigen.

Om deze wijzigingen mogelijk te maken zijn soms fysieke maatregelen nodig, zoals rasters verzetten, hekken plaatsen, toegangsdammen verwijderen of plaatsen, watergangen verruimen etc. Op die plekken waar het waterschap dit soort maatregelen neemt, kan het waterschap misschien ook andere knelpunten in de waterhuishouding oplossen. Hierover gaat het waterschap graag in gesprek met de aanliggende grondeigenaren en pachters.

Belanghebbenden en overige geïnteresseerden zijn welkom op woensdag 3 april 2019, 15.00 – 17.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur in Zalencentrum Het Kompas, Smilde.

Reacties

article
23399
Waterschap bereidt zich voor op klimaatverandering
Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) wil beter voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.
https://de-wolden.nieuws.nl/nieuws-uit-de-omliggende-gemeenten-rond-de-wolden/23399/waterschap-bereidt-zich-voor-op-klimaatverandering/
2019-03-23T16:00:54+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/77/2019/03/22120120/Onderhoud-sloot3-breedspoor.jpg
droogte, klimaatverandering, wateroverlast, waterschap
Regio De Wolden