Provinciale subsidie voor restauratie havezate Oldengaerde

Havezate Oldengaerde
Foto: Artizzl Media

Dwingeloo – Gedeputeerde Staten verlenen 400.000 euro subsidie aan Stichting Het Drentse Landschap voor de restauratie en herbestemming van havezate
Oldengaerde aan de Westeinde 57 in Dwingeloo. Gedeputeerde Cees Bijl overhandigde vandaag symbolisch een cheque aan directeur Sonja van der Meer en hoofd Erfgoed Frank van der Velde.

Volgens Cees Bijl is het van provinciaal belang dat de Oldengaerde behouden blijft: “De binnenkant van het hoofdgebouw moet grondig gerestaureerd, verduurzaamd en geschikt gemaakt worden voor een nieuwe, publieke bestemming. Zo kunnen we in de toekomst allemaal genieten van dit unieke pand, een van de mooiste en best bewaarde havezaten van Drenthe.”

Vakantieverblijf

Havezate Oldengaerde is op dit moment het vakantieverblijf van de vroegere eigenaren, de familie Willinge. De herbestemming houdt in dat het vakantieverblijf
voor de familie Willinge wordt gerestaureerd, maar dat het pand tevens wordt verbouwd tot multifunctionele publieksruimtes, stijlkamers en appartementen. De provinciale subsidie is vanwege de omvang van het pand groter dan gebruikelijk. Dat kan als er sprake is van een omvangrijk en beeldbepalend pand, een zogenaamd ‘kanjer monument’. Vanuit de zogeheten ‘kanjerregeling’ draagt het ministerie van OCW € 420.000,– bij. Stichting Het Drentse Landschap heeft nog meer aanvragen uitstaan bij fondsen en dekt een deel uit haar eigen middelen.
De totale bouwinvestering bedraagt ruim € 2.250.000,–.

Reacties