Herenplaten als herkenbaar aardkundig fenomeen

Wethouder Giethoorn onthult het paneel met leerlingen van school.
Foto: Provincie Drenthe

Pesse – De provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen hebben vandaag de Herenplaten van het Nuilerveld onthuld als negende  Aardkundig Monument in Drenthe. De Herenplaten illustreren een ontstaansgeschiedenis van het gebied onder invloed van ijs, wind en water. Leerlingen van CBS De Akker en OBS De Posthoorn uit Pesse hadden de eer het informatiepaneel bij het monument te onthullen.
De Herenplaten zijn meerdere min of meer platte en ronde hoogtes met opvallend steile randen. Dit zijn zogenaamde ‘(veen)stuifplateaus’ of ‘forten’. In de omgeving van het Nuilerveld worden ze ‘Herenplaten’ genoemd. Een verwijzing naar oude verbindingswegen die ook wel ‘Heerwegen’ werden genoemd; een andere verklaring voor de naam heeft te maken met de voormalige eigenaren: de ‘heren’ van Nuil. De gebroeders Wolter, Wicher en Arend van Nuil woonden in 1390 in dit gebied en zij waren van adel.

Het informatiepaneel.

Parels van Drenthe

De goed bewaard gebleven en herkenbare Herenplaten zijn de aanleiding geweest om ze als het negende aardkundige monument van de provincie Drenthe te benoemen. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘De Provincie Drenthe vindt het belangrijk om de parels van het aardkundig waardevolle Drenthe onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Elk jaar onthullen we daarom in samenwerking met andere partijen, zoals gemeenten, terreineigenaren, IVN en onderwijsinstellingen, een aardkundig monument. Op deze manier blijft het verhaal over de Herenplaten van het Nuilerveld voor toekomstige generaties bekend en behouden.’
Leerlingen van de basisscholen CBS de Akker en OBS De Posthoorn uit Pesse onthulden samen met wethouder Erik Giethoorn van Hoogeveen en Sonja van der Meer, directeur van Stichting Het Drentse Landschap, het informatiepaneel.

Verborgen pareltjes

Wethouder Erik Giethoorn: ‘Dit deel van de gemeente is recreatief en toeristisch niet zo bekend maar heeft een aantal ‘verborgen’ pareltjes zoals het Nuilerveld. Het is maar een klein natuurgebiedje, maar toch erg mooi vanwege de afwisseling tussen water, heide en bos. Het verhaal van de Herenplaten geeft het Nuilerveld een extra waarde.’ Sonja van der Meer vult aan: ‘De redding van het huidige Nuilerveld is te danken aan de opvallende hoogteverschillen die we nu stuifzand plateauduinen oftewel herenplaten noemen. De forse afmetingen van deze afgeplatte duinen deed de ontginners in de vorige eeuw waarschijnlijk de moed in de schoenen zinken. Hierdoor heeft het Nuilderveld de ontginningswoede gelukkig overleefd en kunnen wij ons nog steeds verwonderen over dit bijzondere natuurverschijnsel.’
Meer informatie over Aardkundige Waarden en het ontstaan van de Herenplaten is te vinden op https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/bodem/aardkundige-waarden/

Reacties