Onthulling Aardkundig Monument Herenplaten Nuilerveld

Heide
Foto: Hanna Schipper

Pesse – Samen met leerlingen van groepen 5 en 6 van basisscholen De Akker en De Posthoorn uit Pesse wordt donderdag het negende Aardkundig Monument van Drenthe onthuld: Herenplaten Nuilerveld.

Het Nuilerveld is grotendeels een stuiflandschap, waar de Herenplaten opvallende aardkundige kenmerken zijn. Het zijn plateauvormige hoogtes met steile randen en worden daarom ook wel plateaurestduinen genoemd. Bij dit bijzondere fenomeen hoort het fascinerende verhaal van de grote omkering van het reliëf in het landschap.

Aardkundige waarden zijn onderdelen in het landschap die iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van het gebied door ijs, wind en water. Door het aanwijzen en onthullen van deze monumenten wil de provincie iedereen kennis laten maken met de rijke geschiedenis van de Drentse ondergrond.

Programma

Het programma begint donderdag om half tien bij dorpshuis De Wenning. Martien Haasjes, teammanager Milieu, Bodem en Energie, provincie Drenthe, heet iedereen welkom, waarna gedeputeerde Tjisse Stelpstra een en ander vertelt, Gerrie Koopman, docent Hogeschool Van Hal Larenstein, vertelt over ‘Nuilerveld, de omgekeerde wereld’. Ook Hans Dekker weet er veel van. Deze beleidsmedewerker van de provincie  Drenthe gaat in op het thema  ‘Nuilerveld, klein maar fijn’. Na de pauze gaat het per bus nar de locatie van de onthulling van het monument.

Dar staan toespraken gepland door wethouder Erik Giethoorn van de gemeente Hoogeveen en Sonja van der Meer, directeur van Stichting Het Drentse Landschap en uiteraard onthulling van het monument samen met de schoolkinderen.

Reacties