Droogte blijft nog wel even een probleem

Watergang
Foto: WDOdelta

Meppel – De droogte houdt aan. En de problemen zijn ook in het gebied van WDODelta voorlopig zeker nog niet voorbij. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering, wel voor verlichting in sommige gebieden door hogere waterpeilen in sloten en kanalen.

Het waterschap heft de verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater zo snel als mogelijk op. Dat kan per direct voor het gebied Paardeweide – Veendijk. Door de regenval in de afgelopen periode en voldoende wateraanvoer vanuit het IJsselmeer is dit mogelijk. Dit betekent dat in dit gebied tussen Meppel en Steenwijk weer water uit sloten, weteringen, beken en kanalen mag worden gebruikt voor het beregenen van bijvoorbeeld akkers, weilanden en tuinen. Wanneer nodig, dan kan voor dit gebied opnieuw een onttrekkingsverbod van kracht worden.

Overige gebieden

Op dit moment gelden nog onttrekkingsverboden voor de gebieden Westhuizingerveld bij Staphorst/Nieuwleusen, Nijeveen-Koldeveen bij Meppel, aanvoergebied gemaal Ankersmit in de regio Deventer, Raalte en Olst-Wijhe en het gebied Kolkwetering bij Heino. Wanneer hier de verboden kunnen worden opgeheven verschilt per situatie. Dit is afhankelijk van de ligging (hoogte) van de gebieden, grondsoort, hoeveelheid neerslag en verdamping van water en mogelijkheden om water aan te voeren uit IJssel en IJsselmeer. De verboden zijn ingesteld om te lage waterstanden te voorkomen waardoor schade kan ontstaan aan oevers en kaden. Daarnaast is hierdoor kans op verslechtering van de waterkwaliteit.

Beheer waterpeil

Wanneer er geen onttrekkingsverbod meer geldt, dan kunnen agrariërs die willen beregenen hierover afspraken maken met een peilbeheerder van het waterschap. Dit om te voorkomen dat niet iedereen gelijktijdig gaat beregenen, waardoor opnieuw een watertekort kan ontstaat.

Peilbeheerder Ruud Bomert van het waterschap: ’Het is voor zowel de agrariërs als het waterschap van belang dat de wens om te beregenen vroegtijdig wordt gemeld en om welke percelen het gaat. Dan kunnen wij bekijken of het nodig is om maatregelen te nemen zoals het schoonmaken van sloten en waterinlaten of het aanvoeren van water. We doen onze stinkende best om aan alle verzoeken zo spoedig mogelijk te voldoen’.

 

Reacties