Wegen De Stuw en Linieweg worden van vers asfalt voorzien

Wegwerkzaamheden.
Wegwerkzaamheden.
Foto: Artizzl media / Peter Nefkens

Zuidwolde – In opdracht van het college van B en W wordt in de periode van 14 tot en met 23 september onderhoud uitgevoerd aan twee wegen door de firma NTP Infra uit Hattem. Het betreft de locaties Lageveen in Zuidwolde, vanaf Linieweg tot einde asfalt, alsmede de Stuw in Zuidwolde, vanaf brug tot en met de inrit De Stuw 7.

Het groot onderhoud bestaat uit het repareren van asfalt, het affrezen van deklagen, het aanbrengen van asfaltoverlagingen en bijkomende werkzaamheden zoals straatwerk en afwerken bermen. Om de werkzaamheden zo goed en veilig mogelijk uit te kunnen voeren zijn de wegen op een aantal momenten in de aangegeven periode geheel of gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Woningen en bedrijven zullen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Er is contact met ProZero over de inzameling van afval.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via dewolden.nl/wegwerkzaamheden worden wijzigingen aangegeven.

Reacties

Cookieinstellingen